Ook Schiemond kent sinds deze maand een gemeenschapstuin

Onlangs vond de opening plaats van alweer de volgende gemeenschapstuin. Dit keer in Schiemond, Delfshaven, gemeente Rotterdam. De tuin is al helemaal klaar voor warmere tijden. Zo heeft de tuin zitbanken en picknickplekken, een baan om te jeu de boulen, een kruidentuin en groentevakken voor de basisschool.

De tuin in Schiemond is tot stand gekomen dankzij het doorzettingsvermogen van de projectgroepleden. Daarin zijn vertegenwoordigd de deelgemeente Delfshaven, Woonbron en Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid, onder de procesbegeleiding van RadarAdvies.

Het project geniet verder de ondersteuning van Delphi opbouwwerk, het bewonersplatform Schiemond en TOS (Thuis op Straat). Ook zijn er verschillende scholen actief bij de gemeenschapstuin betrokken.

Scholen actief
Enerzijds de leerwerk- resp. praktijkscholen Horizon en Accent, waarvan de jongeren de pergola hebben gemaakt, de picknicktafels nog gaan beschilderen, het mozaïekframe hebben gelast en bij de opening ook nog eens de catering hebben verzorgd. Anderzijds basisschool De Boog, die een deel van de tuin zal gaan gebruiken voor groente- en kruidenprojecten, als een soort minischooltuin.

Verenigd in een programmagroep
Alle betrokkenen zijn inmiddels verenigd in een programmagroep. Deze groep zal elk jaar een tuinprogramma opstellen, waarin activiteiten voor zowel jong als oud in de tuin aandacht zullen krijgen. Voor het begin van het nieuwe jaar is één van de eerste activiteiten al gepland. Leerlingen van de basisschool zullen samen met andere jongeren en buurtbewoners de mozaïeken windroos inleggen. 

Onderhoud
De doelgroep van sociale zaken zal op basis van participatiebanen het onderhoud aan de tuin uitvoeren.