Berichten

De provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat, Stadsregio Amsterdam en de gemeente Amsterdam starten vrijdag 2 oktober 2015 met een bijzondere praktijkproef langs de Schagerweg (N245) in de gemeente Langedijk.

De komende jaren wordt op deze proeflocatie onderzocht of een geluidsscherm van levend bamboe een verantwoord, duurzaam en voordelig alternatief is voor de reguliere geluidsschermen langs de Nederlandse wegen.

Voordelen van bamboe

Bamboe absorbeert geluid in plaats van het te weerkaatsen, zo is de verwachting. Vooral bij toe- en afritten zorgt weerkaatsing voor extra geluidsoverlast. Daarnaast is bamboe milieuvriendelijker en zijn de aanlegkosten 1,5 tot 2 keer lager dan bij een traditioneel ‘hard’ scherm van materialen als beton en staal. Ook  is het uiterlijk van geluidsschermen medebepalend voor de geluidsbeleving bij omwonenden. Verwacht wordt dat de mooie, natuurlijke uitstraling van bamboe de geluidsbeleving positief zal beïnvloeden. Ook voor weggebruikers ziet een groene haag er aantrekkelijker uit. Ten slotte worden ook positieve neveneffecten van het gebruik van bamboe, zoals de kringloop van materialen (cradle to cradle), in de praktijkproef betrokken.

Praktijkproef

Op de proeflocatie langs de provinciale weg (N245) is een bamboehaag geplant van 150 meter lang en 6 meter breed. Op deze proeflocatie wordt in de komende 4 jaren onderzocht hoe het scherm in de praktijk functioneert en getest of een haag van levend bamboe een goed alternatief is voor een traditioneel geluidsscherm van drie meter hoogte. Er is voor deze locatie gekozen omdat de berm hier breed genoeg is en het verkeer voldoende geluid produceert om goed onderzoek te kunnen doen. Na de aanplant heeft het bamboe naar verwachting anderhalf tot twee jaar nodig om de benodigde 4 à 5 meter hoogte en dichtheid te bereiken. Vervolgens wordt onderzocht hoe het scherm in de praktijk functioneert.

Van idee naar uitvoering

Levend bamboe als geluidsscherm is ontstaan bij het Ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam. Het idee werd positief ontvangen door andere partijen, waaronder de provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat en Stadsregio Amsterdam. Om het concept verder te ontwikkelen is advies ingewonnen en zijn kleinschalige testen uitgevoerd bij het Bamboe Informatie Centrum (BIC). De resultaten van deze testen gaven alle partijen genoeg vertrouwen om een pilotproject uit te voeren.

Nergens in Nederland wordt de geluiddempende functie van ‘groen’ zo welbewust en grootschalig ingezet als in het in oktober 2013 officieel geopende Landartpark Buitenschot, aan de noordkant van Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer. Uit samenwerking tussen de Luchthaven Schiphol, de toenmalige Stichting Mainport en Groen en de gemeente Haarlemmermeer, in overleg met de bewonersvereniging van Hoofddorp Noord, is daar een project ontstaan dat nergens in de wereld zijn weerga kent.
Nu hebben we het hier ook over een uniek gebied: in het verlengde van de Polderbaan, de bekende (of moeten we zeggen beruchte) meest gebruikte start- en landingsbaan van Schiphol. De ontwerpers van het park zagen zich gesteld voor de taak het grondgeluid, veroorzaakt (vooral) door op vol vermogen opstijgende vliegtuigen, te dempen. Uniek aan het 33 hectare grote Landartpark Buitenschot zijn de drie meter hoge ‘ribbels’ die in de bodem zijn aangebracht en die het geluid helpen verstrooien.
De schoonheid van het Landartpark Buitenschot wordt verder onderstreept door een tweetal werken van beeldend kunstenaar Paul de Kort. ‘Het Luisterend Oor’ bestaat uit twee parabolische spiegels, waarvan de bedoeling is dat de bezoeker in het brandpunt gaat staan, om geluid geconcentreerd en versterkt te kunnen horen. De een staat gericht op de Polderbaan, zodat je extra goed het vliegtuiggeluid kunt horen. De andere spiegel staat daar haaks op en versterkt het ‘gewone’ geluid van het park. Het tweede kunstwerk laat de bezoeker het verband leggen en zien tussen geluidgolven en golfpatronen in het water van een vijver in het park.
Het geheel, het park met bodemribbels en het groen, draagt substantieel bij aan de beoogde vermindering van de geluidshinder met 10%, die aan de inwoners van Hoofddorp is beloofd. Om allerlei redenen is het een uniek project. Bijzonder eraan is de grootschalige, bewuste inzet van groen als demper van hinderlijk geluid. Maar dat geldt ook voor de samenwerking tussen luchthaven, bewoners, gemeentebestuur en wetenschap. Alles is gebaseerd op de erkenning dat het geluid van de vliegtuigen er nu eenmaal is, ontkennen helpt niet. Men moet ermee kunnen en willen leven, maar het is goed samen ermee om te gaan, eraan te werken en het draaglijk te maken.