Berichten

Het ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam (IBA) onderzoekt de mogelijkheid om langs snelwegen geluidschermen van levend bamboe te plaatsen. Bamboe is goedkoper dan traditionele materialen, is milieuvriendelijker en absorbeert geluid beter, zo is de verwachting. IBA wil nog dit jaar een proefscherm aanleggen om de werking in de praktijk te kunnen onderzoeken.

Bamboe als geluidscherm was een van de suggesties tijdens een innovatie-brainstorm bij IBA. De aanleiding voor die brainstorm was de behoefte aan een tijdelijk scherm langs de A10. Navraag bij Wageningen Universiteit en Researchcentrum leerde dat er nog geen wetenschappelijk onderzoek is gedaan naar het gebruik van bamboe als geluidscherm. Wel zijn eerder bij een bamboekweker in Noord-Holland kleinschalige metingen gedaan. De resultaten daarvan deden IBA besluiten tot een vervolgstudie.

Belang van het onderzoek
Hoewel niet zeker is dat het scherm er komt, onderstreept Tjeerd Roozendaal, adjunct-directeur bij IBA, het belang van het onderzoek. “Juist op het eerste gezicht onconventionele oplossingen hebben vaak veel potentie. Zo hebben we bijvoorbeeld ’s werelds eerste betonnen sluisdeuren ontwikkeld. Ook dat leek aanvankelijk vergezocht, maar blijkt nu inderdaad een kwalitatief beter, duurzamer en goedkoper alternatief voor het tot nu toe gebruikte staal en hout. Die kennis is voor de stad van grote waarde.”

Bamboe is goedkoper
In de toepassing van bamboe ziet IBA een alternatief voor de huidige, dure geluidschermen. Het bamboe zelf is een factor 8 goedkoper. Ook absorbeert het geluid, terwijl reguliere schermen het vooral weerkaatsen. Vooral bij toe- en afritten zorgt dat voor extra geluid. Tenslotte is bamboe ook ‘mooier’. “Het uiterlijk van schermen is medebepalend voor de beoordeling van geluid. De natuurlijke uitstraling van bamboe zal de geluidbeleving van omwonenden positief beïnvloeden”, zo verwacht Roozendaal.

Verkennende gesprekken
IBA voert inmiddels verkennende gesprekken over een proeflocatie en de benodigde financiering. Variabelen die bij de geluidmetingen aan het scherm onderzocht zullen worden zijn onder meer de breedte, de hoogte en de te gebruiken bamboesoort. Andere aspecten zijn het onderhoud en de mogelijk luchtzuiverende werking van levend bamboe.

Bron:
IBA

In dagblad Cobouw, onafhankelijke dagblad voor de bouwsector, staat vandaag een ingezonden brief van brancheorganisatie VHG, waarin zij aangeven dat het te vroeg is om definitieve conclusies te trekken uit het onderzoek over de A28-proeftuin. Vorige week bleek namelijk uit onderzoek van Rijkswaterstaat dat begroeide geluidsschermen geen betere luchtkwaliteit opleveren dan standaard geluidsschermen.

VHG, de branchevereniging van ondernemers in het groen, is van mening dat het te vroeg is om hieruit definitieve conclusies te trekken. Het is jammer dat in de publicatie te gemakkelijk wordt weergegeven dat een groene oplossing niet het beoogde effect heeft. Hierdoor wordt voorbij gegaan aan eerdere onderzoeken die tegengestelde resultaten leveren.

Meten in de winter
Weliswaar zijn diverse schermenvarianten ten opzichte van elkaar gemeten, waarbij alle schermen verbeteringen voor de luchtkwaliteit hebben aangetoond. Echter de meting van de groene geluidsscherm-variant heeft plaats gevonden in de periode december tot maart. Juist in dat jaargetijde is de aanwezigheid van groen minimaal.

Een volledig effect van groen komt daardoor onvoldoende in beeld.

Bron:
VHG