Groene geluidschermen aan A28 verdienen nader onderzoek

In dagblad Cobouw, onafhankelijke dagblad voor de bouwsector, staat vandaag een ingezonden brief van brancheorganisatie VHG, waarin zij aangeven dat het te vroeg is om definitieve conclusies te trekken uit het onderzoek over de A28-proeftuin. Vorige week bleek namelijk uit onderzoek van Rijkswaterstaat dat begroeide geluidsschermen geen betere luchtkwaliteit opleveren dan standaard geluidsschermen.

VHG, de branchevereniging van ondernemers in het groen, is van mening dat het te vroeg is om hieruit definitieve conclusies te trekken. Het is jammer dat in de publicatie te gemakkelijk wordt weergegeven dat een groene oplossing niet het beoogde effect heeft. Hierdoor wordt voorbij gegaan aan eerdere onderzoeken die tegengestelde resultaten leveren.

Meten in de winter
Weliswaar zijn diverse schermenvarianten ten opzichte van elkaar gemeten, waarbij alle schermen verbeteringen voor de luchtkwaliteit hebben aangetoond. Echter de meting van de groene geluidsscherm-variant heeft plaats gevonden in de periode december tot maart. Juist in dat jaargetijde is de aanwezigheid van groen minimaal.

Een volledig effect van groen komt daardoor onvoldoende in beeld.

Bron:
VHG