Minis­ter Schultz bekijkt oogst van Futu­re Green City

Minis­ter Mela­nie Schultz van Infra­struc­tuur & Mili­eu heeft op dins­dag 15 decem­ber belang­stel­lend ken­nis geno­men van de resul­ta­ten van Futu­re Green City. Dat deed zij tij­dens de slot­ma­ni­fes­ta­tie van het Jaar van de Ruim­te, waar Stads­werk en Bran­che­ver­e­ni­ging VHG samen de oogst van het drie­daag­se event pre­sen­teer­den.  Tij­dens het Futu­re Green City event, dat van […]

Gro­te namen op Futu­re Green City 2015

De eer­ste edi­tie van Futu­re Green City start op dins­dag 24 novem­ber in de Bra­ban­t­hal­len ‘s‑Hertogenbosch. Het drie­daag­se event staat vol­le­dig in het teken van een goe­de en duur­za­me stads­in­rich­ting. Futu­re Green City heeft een uit­ge­breid pro­gram­ma van voor­drach­ten om ken­nis te delen, net­werk­bij­een­kom­sten en speed­da­tes maar ook inspi­re­ren­de expo­si­ties zoals de Expo­si­tie ‘Volks­tui­nen als […]