Berichten

In Rotterdam is er veel belangstelling voor de subsidie om ‘groene daken’ aan te leggen. De Maasstad telt sinds de start van de subsidie vier jaar geleden 100.000 vierkante meter ‘groene daken’. Eind 2014 moet dat 160.000 vierkante meter aan daktuinen zijn.

Vooral vorig jaar was een topjaar wat betreft subsidieaanvragen. Toen kwamen er aanvragen binnen voor 55.000 vierkante meter groen dak. Om de aanleg te stimuleren, geeft de stad samen met het waterschap Hollandse Delta en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard 30 euro subsidie per vierkante meter.

De subsidie is onderdeel van het Rotterdam Climate Initiative (RCI). Dat richt zich op 50 procent CO2-reductie en 100 procent klimaatbestendigheid in 2025.

Bron:
Stedebouw & Architectuur

Het is de bedoeling om tegen 2020 in het grensgebied Lanaken-Maastricht een nieuwe economische zone te ontwikkelen in de vorm van een modern bedrijventerrein, ingebed in een forse groenstructuur.

Daarnaast wordt samen met de gemeente Riemst gekeken naar grensoverschrijdende woningbouwproblematiek.

In het project Albertknoop werken de Belgische en de Nederlandse provincies Limburg intensief samen met de gemeenten Lanaken en Maastricht aan de ontwikkeling van het grensgebied tussen Lanaken en Maastricht. “Dat is een goede zaak”, zegt gedeputeerde Patrick van der Broeck: “Zo’n gezamenlijke aanpak zorgt ervoor dat je gebiedsgericht, geïntegreerd én grensoverschrijdend kunt samenwerken. Dat levert veel meer voordeel op 
dan wanneer je als gemeente of Provincie alleen aan de slag gaat.”

Website
De ontwikkelingen voor het grensgebied tussen Lanaken en Maastricht zijn vanaf nu ook te volgen op internet »

Het project is in Vlaanderen onderdeel van het Economisch Netwerk Albertkanaal als strategisch project in uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. In Nederland is Albertknoop onderdeel van gemeentelijke en provinciale beleidsplannen.

Bron:
Provincie Limburg