Berichten

Met het vaststellen van de eerste Alkmaarse Bomennota 2012-2017 onderstreept het gemeentebestuur het belang van bomen voor de stad. Groenwethouder Anjo van de Ven (OPA): “Bomen zijn onmisbaar voor de kwaliteit van de stedelijke leefomgeving en dragen bij aan een goed leefklimaat in Alkmaar. In een goed leefklimaat kunnen kosten in de gezondheidszorg omlaag, is het economische aantrekkelijk om bedrijven te vestigen of woningen te bouwen en is het aangenaam om te verblijven. Kortom: alle reden voor het gemeentebestuur om in hoogwaardig groen en bomen te investeren.”

De nota geeft aan hoe Alkmaar met bomen omgaat en welke maatregelen nodig zijn om het bomenbestand te beschermen en te versterken.

1000 extra bomen
Burgemeester en wethouders hebben € 1.050.000 vrij gemaakt voor het planten van 1000 extra bomen in de stad. Bomen die op zijn minst volwassen en het liefst stokoud kunnen worden, zodat niet alleen huidige, maar ook toekomstige bewoners van een groen Alkmaar kunnen genieten. Alkmaarders die een plek voor een boom weten, kunnen dit mailen naar 1000bomen@alkmaar.nl.

Bomenverordening
Onderdeel van de bomennota is een nieuwe, vereenvoudigde bomenverordening. Volgens de nieuwe verordening is het voor particulieren met relatief kleine tuinen – percelen kleiner dan 200m2 – niet meer nodig een vergunning aan te vragen voor het kappen van een boom. De nieuwe bomenverordening gaat pas van kracht, nadat deze ter inzage heeft gelegen en de gemeenteraad deze heeft vastgesteld.

Monumentale bomen
Monumentale bomen krijgen een aparte status om ze extra te beschermen. Daartoe is een lijst met monumentale en waardevolle bomen opgesteld. Hierop staan zowel bomen van de gemeente als bomen in particuliere tuinen, die minimaal 50 jaar oud zijn en een bijzondere waarde voor hun omgeving of de natuur hebben.

De Bomennota 2012-2017 inclusief Bomenverordening en Lijst met monumentale bomen, wordt in het najaar ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden.

Lees hier de bomennota 2012 »

 

Voor een bedrag van € 6,9 miljoen wordt de openbare ruimte in de Bredase wijken Hoge Vucht, Linie en Doornbos opgeknapt. De groenvoorzieningen worden op elkaar aangesloten, evenals de waterpartijen. Ook worden de buurtbewoners betrokken bij het beheer van de buitenruimte.

“Elke wijk en elke buurt heeft wel zijn eigen lievelingsplekje. Als gemeente Breda het materiaal levert om dat te onderhouden, dan kunnen de bewoners ermee aan de slag. Dat is niet alleen goedkoper voor de gemeente, maar ook goed voor de sociale samenhang in de buurt”, zegt wethouder Janus Oomen.

Samen met wethouder Henk Snier presenteerde hij onlangs het Masterplan Openbare Ruimte voor de Hoge Vucht, Doornbos en Linie 2020.

In de nota staat dat er in de nabije toekomst ‘een grote verscheidenheid komt aan buurtparkjes, trapveldjes, wijkparken, fraaie plantsoenen, pleinen, mooie singels en vaarten, volkstuinen en parkways (brede lanen met veel bomen)’.

Intensief gebruik van openbare ruimte
Snier en Oomen vinden dat er al veel groen in de wijk is. “Maar de samenstelling van de wijk is anders dan twintig jaar geleden en de openbare ruimte wordt intensiever gebruikt”, zegt Oomen. “Vroeger liepen de bewoners er doorheen, maar tegenwoordig willen ze er liever verblijven. Dat vergt een andere inrichting.”

Bron:
BN De Stem, 21 oktober 2009/ Crow Levende Stad