Berichten

Grovedennenbossen halen in Vlaanderen jaarlijks zo’n 260 ton fijn stof uit de lucht, goed voor een gezondheidswinst ter waarde van een kleine 40 miljoen euro. Dat berekende bio-ingenieur Thomas Schaubroeck.
Fijn stof kost de gemiddelde Vlaming één gezond levensjaar. Bij hogere fijnstofconcentraties stijgt het aantal luchtwegklachten en zijn er meer spoedopnames. Langdurige blootstelling aan fijn stof vermindert de longfunctie en verhoogt het risico op chronische aandoeningen van de luchtwegen. Fijn stof kan bloedvaten doen dichtslibben en verhoogt het risico op een hartaanval. Bovendien bevatten fijnstofdeeltjes vaak kankerverwekkende stofffen zoals polyaromatische koolwaterstoffen (PAK’s).
Bomen en andere planten filteren fijn stof uit de lucht. De vraag is: hoeveel? Thomas Schaubroeck ontwikkelde een verbeterd model om dat in te schatten en paste het toe op de grove den. ‘Zijn fijne naalden, die niet uitvallen in de winter, maken van de grove den een bijzonder geschikte filter’, zegt Schaubroeck. ‘Het kan daarom interessant zijn om grove dennen te hebben nabij bronnen van fijn stof zoals snelwegen.’
Bekijk hier een Youtube fimpje waarin Thomas – in het bos- alles uitlegt!
 
Bron: Eos wetenschap

Dat is de uitkomst van een studie die in 2014 gedaan is David J. Nowak, Satoshi Hirabayashi, Allison Bodine en Eric Greenfield en waarvan de uitkomsten onlangs gepubliceerd werden in het tijdschrift ‘Environmental Pollution’.
Nowak en zijn team onderzochten het effect van bomen en bossen op de luchtkwaliteit en de volksgezondheid in de Verenigde Staten. Concluderend stellen zij dat alle Amerikaanse bomen tezamen 850 mensenlevens redden en dat zij meer dan 670.000 aanvallen van ademhalingsproblemen voorkomen.
Bomen gaan luchtverontreiniging tegen doordat ze fijn stof uit de lucht wegvangen en verontreinigende gassen absorberen met de huidmondjes van de hun bladeren. In dit onderzoek werden 4 stoffen gemeten: stikstofdioxide NO2, ozon O3, zwaveldioxide SO2 en fijn stof PM2,5.
Alhoewel het directe effect van bomen op de luchtkwaliteit zeer beperkt is (een verbetering van de gemiddelde kwaliteit met minder dan 1 procent), heeft het dus wel een grote impact op de gezondheid. Die impact is het grootst in dichtbevolkt, verstedelijkt gebied, alhoewel het effect op de luchtkwaliteit van de bomen daar het kleinst is. Volgens de onderzoekers onderstrepen hun resultaten het belang om meer bomen aan te planten in steden.
 
Meer informatie? Hier kunt u het onderzoek downloaden.