Den­nen­bos­sen goed voor 40 mil­joen!

Gro­ve­den­nen­bos­sen halen in Vlaan­de­ren jaar­lijks zo’n 260 ton fijn stof uit de lucht, goed voor een gezond­heids­winst ter waar­de van een klei­ne 40 mil­joen euro. Dat bere­ken­de bio-inge­­ni­eur Tho­mas Schau­broeck. Fijn stof kost de gemid­del­de Vla­ming één gezond levens­jaar. Bij hoge­re fijn­stof­con­cen­tra­ties stijgt het aan­tal lucht­weg­klach­ten en zijn er meer spoed­op­na­mes. Lang­du­ri­ge bloot­stel­ling aan fijn […]

Bomen kun­nen levens red­den

Dat is de uit­komst van een stu­die die in 2014 gedaan is David J. Nowak, Sato­shi Hira­baya­shi, Alli­son Bodi­ne en Eric Green­field en waar­van de uit­kom­sten onlangs gepu­bli­ceerd wer­den in het tijd­schrift ‘Envi­ron­men­tal Pol­lu­ti­on’. Nowak en zijn team onder­zoch­ten het effect van bomen en bos­sen op de lucht­kwa­li­teit en de volks­ge­zond­heid in de Ver­e­nig­de Sta­ten. […]