Eind­ho­ven orga­ni­seert Groe­ne Cor­ri­dor fiets­tocht

Op 29 mei vindt in Eind­ho­ven de Groe­ne Cor­ri­dor fiets­tocht plaats. Deze tocht is een fees­te­lij­ke ken­nis­ma­king met de Groe­ne Cor­ri­dor; een groen lint dat stad en land ver­bindt. De fiets­tocht gaat van het cen­trum van Eind­ho­ven via Oir­schot tot in het hart van het Nati­o­naal Land­schap Het Groe­ne Woud. Phi­lips Fruit­tuinTij­dens de ‘Park in […]

Groen­Links orga­ni­seert fiets­tocht langs groe­ne daken

Groen­Links nodigt geïnteresseerden uit voor een fiets­tocht langs groe­ne daken in de stad Gro­nin­gen op zater­dag 28 mei. Om 10:00 uur geeft de heer Veenstra in het pand van Groen­Links een pre­sen­ta­tie over groe­ne daken. Na de pre­sen­ta­tie is er een fiets­tocht langs beken­de en min­der beken­de groe­ne daken in de stad. De fiets­tocht ein­digt […]