Berichten

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) organiseert samen met de gemeente Rotterdam voor woensdag 29 augustus van 13.30 tot 16.00 uur een fietsexcursie voor bestuurders in het kader van ‘De Vitale Groene Stad’. De tocht gaat langs een aantal praktijkvoorbeelden hoe de gemeente in een dichtbebouwde en complexe omgeving oplossingen heeft gevonden voor groen.

Eind 2011 hebben het ministerie van EL&I, Nicis Institute (nu Platform31), Entente Florale en de VNG een intentieverklaring ondertekend, om samen te werken op het onderwerp ‘De Vitale Groene Stad’. In 2012 staat het thema ‘Groen in crisistijd’ centraal en staan er nog een bestuurdersexcursie, Nationale Groendag en kennisatelier op de agenda. De inschrijving voor de fietsexcursie is geopend.

Nationale Groendag
Een gezamenlijke conferentie voor bestuurders, ambtenaren en andere professionals over stedelijk groen in crisistijd is op woensdag 26 september in Ermelo. De ochtend staat in het teken van stedelijk groen in crisistjid en in de middag is de prijsuitreiking aan de winnaars van groenste stad en dorp van Nederland.

Kennisatelier
Op 25 mei jl. was het eerste kennisatelier in Amersfoort. Tijdens deze kennisbijeenkomst werden wetenschappelijke inzichten gecombineerd met goede voorbeelden uit de beroepspraktijk.

Meer informatie

 

 

Alle bewoners van Rotterdam moeten in de nabije toekomst naar het buitengebied van de stad kunnen wandelen of fietsen via aantrekkelijke groene routes. Om dat te bereiken inventariseert GroenLinks in Overschie en in een aantal andere deelgemeenten welke routes al bestaan en vooral welke routes ontbreken.

‘Bewoners die vanuit de wijken een natuur- of recreatiegebied willen bezoeken, zijn soms meer tijd kwijt met het bereiken van de bestemming, dan zij er doorbrengen’, zegt Willem Visser van GroenLinks. ‘Het zou daarom ideaal zijn als in heel Rotterdam groene fiets- en wandelverbindingen liggen die wijken en gebieden met elkaar verbinden, zodat je prettig en snel kunt fietsen.’

Veel groen
Ondanks het negatieve imago van Overschie door de A13 en de ligging vlakbij Rotterdam Airport, biedt de deelgemeente volgens Visser ook veel groen. ‘Park Zestienhoven ligt als een groene long in het centrum van de deelgemeente. Aan de noordkant ligt Polder Schieveen, waar de stad direct overgaat in het Groene Hart, en tussen Delfshaven en Overschie ligt langs de Schie een snelle en vrijliggende fiets- en wandelroute die deel uitmaakt van de snelfietsroute tussen Rotterdam en Den Haag.’

Meer groene routes naar buitengebied
GroenLinks wil inzetten op meer groene routes naar het buitengebied en binnen de stad. Visser: ‘Tussen Overschie en Hillegersberg-Schiebroek is een nagenoeg aaneengesloten netwerk van parken. Dit zou uitstekend kunnen aansluiten op de nieuwe snelfietsroute langs de voormalige Hofpleinlijn. Zeker in een deelgemeente als Overschie, waar we de natuur op een steenworp afstand vinden, kunnen aantrekkelijke fiets-, vaar- en wandelroutes een belangrijke rol spelen bij de keuze tussen auto of een alternatief.’

Meer info
Project groene grenzen en groenblauwe verbindingen »

Bron:
GroenLinks Rotterdam Overschie

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.