Con­gres Hit­te­stress: Work­shop Uit­gangs­pun­ten voor groen in de stad

Uit­gangs­pun­ten voor groen in de stad van 13.45 tot 14.45 in zaal Rode Geus Hoe lei­den groe­ne voor­beeld­pro­jec­ten in de stad tot uit­gangs­pun­ten bij de (her)inrichting en de woning­bouw­op­ga­ve? Hel­pen nor­me­ring en regu­le­ring, of juist niet? Wat vraagt de ver­groe­ning van alle par­tij­en – en hun belan­gen – die een rol spe­len bij de inrich­ting […]

De Groe­ne Stad op Lon­don Lands­ca­pe show

De Lands­ca­pe Show, dit jaar voor het eerst geor­ga­ni­seerd in Bat­ter­sea Park in Lon­den, op 23 en 24 sep­tem­ber aan­staan­de, is de plek van het Brit­se groe­ne bedrijfs­le­ven laat zien wat het kan. Ont­werp, aan­leg en onder­houd van de groe­ne omge­ving, inclu­sief kweek en leve­ring van (vas­te) plan­ten, hees­ters en bomen, vor­men de hoofd­moot tij­dens […]