Egbert Roozen pre­sen­teert Groe­ne Stad in Est­land

De Groe­ne Stad tim­mert inter­na­ti­o­naal ste­vig aan de weg. De afge­lo­pen maan­den wer­den op een aan­tal bui­ten­land­se sym­po­sia en bij­een­kom­sten pre­sen­ta­ties ver­zorgd over het belang van groen vol­gens het “Groe­ne Stad” prin­ci­pe. Op 30 okto­ber waren VHG-direc­­teur Egbert Roozen en bestuurs­voor­zit­ter Rien van der Spek op uit­no­di­ging van Jos Schel­laars – de Neder­land­se ambas­sa­deur in […]

De Groe­ne Stad slaat aan in Lon­den en Boe­ka­rest

Roe­meen­se vari­ant in voor­be­rei­ding iVer­de, waar­in VHG, Anthos en LTO Vak­groep Bomen en Vas­te Plan­ten samen­wer­ken, heeft de afge­lo­pen maand op een aan­tal bui­ten­land­se sym­po­sia en bij­een­kom­sten pre­sen­ta­ties ver­zorgd over het belang van groen vol­gens het “Groe­ne Stad” prin­ci­pe. Zo sprak Egbert Roozen, op uit­no­di­ging van de Land­bouw­raad op de Neder­land­se ambas­sa­de in Enge­land namens […]