Berichten

Op 20 en 27 juni organiseert de LTO Cultuurgroep Laan-, Bos- en Parkbomen in het programma van De Groene Stad het congres ‘Bomen, essentieel voor een vitale groene stad’. Het congres vindt plaats op de Floriade in Venlo.

Dit congres wordt mede georganiseerd door het Gebruikswaardeonderzoek Laanbomen, Praktijkonderzoek Plant en Omgeving en Plant Publicity Holland.

Inhoud congres
Het congres ‘Bomen, essentieel voor een vitale groene stad’ gaat in op de laatste ontwikkelingen en onderzoeksresultaten op het gebied van de rol van bomen in de vitale stad en de maatschappelijke en economische waarde daarvan.

Onderwerpen en sprekers zijn:
Jelle Hiemstra over Juiste boomkeuze, sleutel tot succes. In de presentatie zal worden ingegaan op de resultaten van 15 jaar Gebruikswaardeonderzoek Laanbomen.

Leendert Koudstaal over Bomen maken de stad meer waard en gezond!. Koudstaal is bomenspecialist bij de gemeente Den Haag.

Henk Kuijpers projectleider TEEB Stad (20 juni) en Ursula Kirchholtes van ingenieursbureau Witteveen + Bos (27 juni) over The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) Stad. TEEB Stad is een methode om de maatschappelijke baten van groenblauwe maatregelen als vanzelfsprekend mee te nemen in de besluitvorming over inrichtingsplannen.

Identiek programma verdeeld over 2 dagen
De organisatie kiest ervoor om het congres op twee dagen aan te bieden om door de groepsgrootte te beperken de discussie en interactie tussen de sprekers en publiek te bevorderen. Het programma op beide dagen is identiek. U kunt zelf een keuze maken op welke dag u het congres wilt bijwonen.

Kosten
De kosten voor het congres bedragen € 40.- (inclusief congres, lunch en bezoek aan Floriade en exclusief btw). U kunt zich tot uiterlijk 8 juni 2012 aanmelden op www.zlto.nl/laanbomencongres. Of neem contact op met John Janssen, (john.janssen@zlto.nl). Na de aanmelding ontvangt u een toegangskaart die geldig is voor het bijwonen van het congres en het bezoeken van de Floriade. Tevens ontvangt u de bijbehorende factuur.

Download de uitnodiging »

Goedkoper onderhoud, kostenbesparing en de waarden van groen. Op de Dag van de Openbare Ruimte stonden die begrippen centraal in de lezingen van Jeroen Glissenaar (parkbeheer, Arnhem), Frits Ruyten (Integralis PP, Heelsum) en Margareth Hop (Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Lisse. Dat besparing in tijden van financiële krapte erg leeft, bleek uit de meer dan 100 toehoorders die op de lezingen afkwamen.

Het seminar werd georganiseerd door Plant Publicity Holland (PPH), Hoveniers Informatiecentrum (HIC) en Stichting Groenkeur.

Arnhem bezuinigt niet op groen
De afdeling Stadsbeheer van de gemeente Arnhem moet de komende 10 jaar € 6 miljoen missen, maar de gemeente gaat niet bezuinigen op het groen, vertelde parkbeheerder Jeroen Glissenaar.  15 jaar geleden startte Arnhem met het opbouwen van draagvlak bij de bevolking voor groen.

Burgerparticipatie, vertrouwen winnen en begrip kweken stonden daarbij centraal. Het heeft ertoe geleid dat, volgens Glissenaar, alle inwoners, van hoog tot laag, weten te vertellen wat de waarden van groen zijn: een gezonde bevolking, meerwaarde voor vastgoed, sociale cohesie en een speelplek en educatie voor kinderen. Glissenaar: “Groen is geen kostenpost, het levert op.”

Integrale beplantingsmethode
Frits Ruyten toonde in zijn lezing met cijfers aan dat met de integrale beplantingsmethode de totale kosten van aanleg en onderhoud over de eerste 20 jaar ruim 20% lager uitvallen ten opzichte van de traditionele methode. Door het grotere plantmateriaal en door de hogere advieskosten is de integrale methode in de aanlegfase weliswaar 20% duurder dan de traditionele wijker-blijvermethode. Maar deze hogere kosten in het begin worden gecompenseerd door de lagere onderhoudskosten de eerste 20 jaar na aanleg: snoeien of dunnen is niet of nauwelijks nodig omdat de bomen en heesters direct op eindafstand  van elkaar worden aangeplant.

Prins Bernhard Bos
Op initiatief van PPH wordt op dit moment het Prins Bernhard Bos in recreatiegebied  Haarlemmermeer geëvalueerd. Dit bos is 10 jaar geleden aangelegd, deels volgens de traditionele wijze en deels volgens de integrale methode zodat een goede vergelijking mogelijk is. Naar verwachting komend de resultaten van dit onderzoek in de winter van dit jaar naar buiten.

Vaste planten in het openbaar groen
Margareth Hop meent dat met vaste planten in het openbaar groen bij uitstek een onderhoudsarme beplanting is te realiseren. Dat vaste planten duur in onderhoud zijn, die reputatie klopt niet meer, stelt de onderzoekster vast. De nieuw ontwikkelde vaste planten combineren een hoge sierwaarde met een functionaliteit als onkruidonderdrukker, terwijl de plant zelf maar weinig onderhoud vraagt: scheuren is niet nodig en aan het einde van de winter/begin voorjaar volstaat een jaarlijkse maaibeurt. Weliswaar zijn de kosten voor aanschaf en aanplant van vaste planten relatief hoog, daar staat tegenover dat de onderhoudskosten laag zijn. Wanneer alle kosten voor een beplanting over een periode van 10 jaar worden bekeken, kan een vak vaste planten zelfs goedkoper zijn dan een grasveld of een heestervak.

Presentaties bekijken
Bekijk hier de lezingen van de sprekers »

Door een gebrek aan kennis bij bouwpartijen en zelfs landschapsarchitecten blijven bouwprojecten na de realisatie vaak achter met lelijke groenstroken, verlepte perkjes en nutteloze parken. Volgens Rob van der Ham, landschapsarchitect en beleidsambtenaar in Den Haag, moeten alle partijen meer investeren in kennis. Bouwers moeten naar zijn smaak veel kritischer zijn over de inbreng van groen.

Van der Ham stelt dat zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers zich meer bewust moeten zijn van de rol van groen in de planvorming en het veel zakelijker moeten benaderen. “Partijen moeten eerder in het proces over stedelijk groen nadenken. Zo krijg je minder onzinnige plannen, zoals een stadspark op een bedrijventerrein, of schreeuwend dure perkjes op rotondes. Er is nauwelijks besef dat een boom pas na vijftig jaar de uitstraling heeft van een oud stadspark. Groen is dus een investering op lange termijn.”

Lees hier het volledige bericht »

Wat vindt u van de mening van Rob van der Ham? Reageer op het forum van De Groene Stad »

 

Bron:
Cobouw