Natuur in de Stad met het cul­tu­re­le erf­goed van Ensche­de

Met Ensche­de in de hoofd­rol start op zon­dag 21 novem­ber een nieu­we zes­de­li­ge reeks van de NCRV-serie Natuur in de Stad. In de afle­ve­ring komen naast onder meer par­ken in de stad en kunst in de wijk ook de pro­jec­ten Twek­ke­ler­zoom en ’t Vane­ker aan bod. Ensche­de werkt aan deze serie mee om naast haar […]

Groen erf­goed is belang­rijk voor ste­den

Monu­men­taal groen is belang­rijk voor een stad, maar het onder­houd daar­van is duur. Dank­zij een nieuw sub­si­die­pot­je van het Rijk komt er extra geld beschik­baar. Het Rijk heeft onlangs 4 mil­joen euro beschik­baar gesteld voor de 1300 ’groene monu­men­ten’ in Neder­land. “Het was jaren­lang onge­lijk ver­deeld, maar nu is het idee dat rood­ste­­nen-erf­­goed niet zon­der […]