Berichten

Met Enschede in de hoofdrol start op zondag 21 november een nieuwe zesdelige reeks van de NCRV-serie Natuur in de Stad. In de aflevering komen naast onder meer parken in de stad en kunst in de wijk ook de projecten Twekkelerzoom en ’t Vaneker aan bod. Enschede werkt aan deze serie mee om naast haar groene karakter ook de innovatieve kracht van haar medewerkers naar voren te brengen. De uitzending begint om 19.15 uur op Nederland 2.

Enschede beschikt over een groot buitengebied. De cultuurhistorische en landschappelijke waarde daarvan worden gecombineerd met recreatie en toerisme. De gemeente probeert met verschillende projecten de natuur te koesteren. Nieuwe wijken aan de rand van de stad worden nu zo gebouwd dat ze meer opgaan in de omgeving. Met het herstel van oude beken zoals de Roombeek komt er meer natuur in de stad en zorgt water voor een nieuw straatbeeld.

Voor het maaien van het gras worden schapen ingezet en kunstenaars proberen de bewoners meer bewust te maken van de natuur om zich heen. Ook herintredende werklozen hebben baat bij de natuur: door te werken in het groen krijgt hun leven weer ritme.

 

Groencompetitie Entente Florale
Met zijn groen opgezette bebouwing, vele stadsparken en een schitterend buitengebied werd Enschede in 2003 al door de juryleden van de Entente Florale officieel bekroond als de groenste stad van Nederland.

In het coalitieakkoord 2010-2014 kiest Enschede voor een impuls in de vergroening van woonwijken en dorpen, vooral met inzet van de buurtbewoners. De gemeente geeft een extra impuls aan de kwaliteit van het groen, waarna de bewoners meer zelfwerkzaamheid tonen bij het onderhoud.

 

 

Monumentaal groen is belangrijk voor een stad, maar het onderhoud daarvan is duur. Dankzij een nieuw subsidiepotje van het Rijk komt er extra geld beschikbaar.

Het Rijk heeft onlangs 4 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de 1300 ’groene monumenten’ in Nederland. “Het was jarenlang ongelijk verdeeld, maar nu is het idee dat roodstenen-erfgoed niet zonder groen kan. Het is een wisselwerking”, stelt Ben de Vries van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Gemeenten kunnen een plan van aanpak indienen voor het onderhoud aan groen dat in het oorspronkelijke plan van de architect is genoemd, bijvoorbeeld een bomenrij. Dit meldt dagblad Trouw vandaag.

Groen is belangrijk voor steden
Het besef dat groen belangrijk is voor de stad is in heel Nederland gegroeid, stelt onderzoeker Irini Salverda van kennisinstituut voor de groene leefomgeving Alterra. „Het staat steeds meer op de agenda van gemeenten.”

 

Bron:
Dagblad Trouw