Groen erfgoed is belangrijk voor steden

Monumentaal groen is belangrijk voor een stad, maar het onderhoud daarvan is duur. Dankzij een nieuw subsidiepotje van het Rijk komt er extra geld beschikbaar.

Het Rijk heeft onlangs 4 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de 1300 ’groene monumenten’ in Nederland. “Het was jarenlang ongelijk verdeeld, maar nu is het idee dat roodstenen-erfgoed niet zonder groen kan. Het is een wisselwerking”, stelt Ben de Vries van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Gemeenten kunnen een plan van aanpak indienen voor het onderhoud aan groen dat in het oorspronkelijke plan van de architect is genoemd, bijvoorbeeld een bomenrij. Dit meldt dagblad Trouw vandaag.

Groen is belangrijk voor steden
Het besef dat groen belangrijk is voor de stad is in heel Nederland gegroeid, stelt onderzoeker Irini Salverda van kennisinstituut voor de groene leefomgeving Alterra. „Het staat steeds meer op de agenda van gemeenten.”

 

Bron:
Dagblad Trouw