Groen erf­goed is belang­rijk voor ste­den

Monu­men­taal groen is belang­rijk voor een stad, maar het onder­houd daar­van is duur. Dank­zij een nieuw sub­si­die­pot­je van het Rijk komt er extra geld beschik­baar.

Het Rijk heeft onlangs 4 mil­joen euro beschik­baar gesteld voor de 1300 ’groene monu­men­ten’ in Neder­land. “Het was jaren­lang onge­lijk ver­deeld, maar nu is het idee dat rood­ste­nen-erf­goed niet zon­der groen kan. Het is een wis­sel­wer­king”, stelt Ben de Vries van de Rijks­dienst voor het Cul­tu­reel Erf­goed. Gemeen­ten kun­nen een plan van aan­pak indie­nen voor het onder­houd aan groen dat in het oor­spron­ke­lij­ke plan van de archi­tect is genoemd, bij­voor­beeld een bomen­rij. Dit meldt dag­blad Trouw van­daag.

Groen is belang­rijk voor ste­den
Het besef dat groen belang­rijk is voor de stad is in heel Neder­land gegroeid, stelt onder­zoe­ker Iri­ni Sal­ver­da van ken­nis­in­sti­tuut voor de groe­ne leef­om­ge­ving Alter­ra. „Het staat steeds meer op de agen­da van gemeenten.”

 

Bron:
Dag­blad Trouw