Groen zorgt ervoor dat mensen elkaar ontmoeten en beter leren kennen

Uit de toekomstvisie over de wijk Boswinkel in Enschede blijkt dat een groene omgeving met duidelijke gebruiksmogelijkheden in het openbaar groen ervoor zorgt dat de bewoners van de wijk elkaar meer gaan ontmoeten en elkaar dus beter leren kennen. In de visie ‘Boswinkel duurzaam en vitaal’ staat het volgende omschreven: “Het vergroten van de gebruiksmogelijkheden […]

Stadslandbouw brengt stad en platteland bij elkaar

Volwaardige landbouwbedrijven in een stedelijke omgeving zijn van meerwaarde voor zowel boeren, burgers als de stad. Een stadsboerderij kan recreatiemogelijkheden bieden dicht bij huis. Kinderen kunnen er met eigen ogen zien waar de melk vandaan komt en hoe aardappelen groeien. Inkomsten uit landschapsbeheer en directe verkoop van verse producten zijn voordelen voor de boer. Ook […]