Berichten

In het kader van het onderzoeksprogramma Climate Proof Cities hebben onderzoekers van TNO en Wageningen Universiteit voor het eerst de stedelijke hitte-eilanden van Nederland in een kaart gevat. Het stedelijk hitte-eiland is het fenomeen dat het stedelijk gebied warmer is dan het omringende gebied.
Climate Proof Cities is onderdeel van het onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat. Meer informatie over het project ‘De stedelijke hitte-eilanden van Nederland in kaart gebracht’ , vindt u hier
Ruimtelijke strategie voor klimaatadaptatie
De kaarten bij dit project zijn gemaakt op basis van satellietbeelden. En ondanks dat we in Nederland geen megasteden kennen, laten de beelden zien dat elke stad in Nederland te maken heeft met een stedelijk hitte-eiland effect. Deze hitte-eilanden kunnen ook nadelige effecten hebben, zoals gevaar voor de volksgezondheid, verdroging van groen, oplopend energieverbruik en afname van de productiviteit van werknemers. Dit vormt een interessante basis voor het formuleren van een ruimtelijke strategie voor klimaatadaptatie. De hitte viel deze zomer mee, maar velen hebben de hete zomers van 2006 en 2003 nog op het netvlies staan. Deze verschijnselen hebben effecten op de leefbaarheid en de economie van ons land en duidt er op dat klimaatbestendig inrichten van ons land niet meer alleen een taak is voor waterbeheerders, maar steeds meer ook van de ruimtelijke ordenaar en/of ontwerper.
Nirov | Platform31 en het onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat onderkennen bovenstaand verschijnsel en werken samen aan een nieuwe cursus om ruimtelijke planners en ontwerpers inzicht te geven in de ruimtelijke effecten van klimaatverandering en het maken van een ruimtelijke strategie voor klimaatadaptatie. Wilt u meer weten over het ‘hoe en waarom’ van een ruimtelijke strategie voor klimaatadaptatie, kom dan op 22 november naar deze cursus.
Lees ook:

Bron:
Nirov | Platform31

Deze week start het waterschap Zeeuwse Eilanden de jaarlijkse plant- en rooiwerkzaamheden in het buitengebied. Komend voorjaar plant het waterschap ruim 1.188 jonge bomen en zo’n 24.000 struiken langs de polderwegen in het waterschapsgebied boven de Westerschelde. Daar waar beplanting verdwijnt, komt later weer nieuw groen terug.

Om de beplanting van het waterschap gezond en veilig te houden, is het belangrijk om oude en zieke beplanting te verwijderen. Komende tijd verdwijnen 627 oude en zieke bomen. Deze bomen kunnen namelijk een gevaar opleveren voor het verkeer als takken of zelfs hele bomen op de weg waaien. Zieke bomen op dijken kunnen de veiligheid van de dijk aantasten.

Assortiment
Het assortiment struiken bestaat uit veldesdoorn, kornoelje, kardinaalmuts, liguster, geoorde wilg, boswilg, hondsroos, egelantier, gelderse roos, hazelaar en haagbeuk. Het bomenassortiment bestaat uit populieren, essen, wilgen, esdoorns, walnoten, linden, abelen en eiken. Er is enkele jaren geleden een proef gedaan met het aanplanten van de steel-iep, die waarschijnlijk resistent is tegen de iepziekte. Tot nu toe zijn de resultaten positief, want deze nieuwe iepen vertonen nog geen verschijnselen van iepziekte. De proef met iepen uit Amerika zal wegens succes verder worden voortgezet.

Lees hier het volledige bericht »

Bron:
Waterschap Zeeuwse Eilanden