Ste­de­lij­ke hit­te-eilan­den van Neder­land in kaart

In het kader van het onder­zoeks­pro­gram­ma Cli­ma­te Proof Cities heb­ben onder­zoe­kers van TNO en Wage­nin­gen Uni­ver­si­teit voor het eerst de ste­de­lij­ke hit­­te-eilan­­den van Neder­land in een kaart gevat. Het ste­de­lijk hit­­te-eiland is het feno­meen dat het ste­de­lijk gebied war­mer is dan het omrin­gen­de gebied. Cli­ma­te Proof Cities is onder­deel van het onder­zoeks­pro­gram­ma Ken­nis voor Kli­maat. […]

Water­schap Zeeuw­se Eilan­den plant 1.188 bomen en 24.000 strui­ken

Deze week start het water­schap Zeeuw­se Eilan­den de jaar­lijk­se plant- en rooi­werk­zaam­he­den in het bui­ten­ge­bied. Komend voor­jaar plant het water­schap ruim 1.188 jon­ge bomen en zo’n 24.000 strui­ken langs de pol­der­we­gen in het water­schaps­ge­bied boven de Wes­ter­schel­de. Daar waar beplan­ting ver­dwijnt, komt later weer nieuw groen terug. Om de beplan­ting van het water­schap gezond en […]