Berichten

Stadslandbouw draagt bij aan het voedselbewustzijn van inwoners, biedt een nieuwe kijk op stadsontwikkeling en is bovendien economisch interessant. Om die doelstellingen te bereiken, werd in juni  de Green Deal Stadslandbouw gesloten.

Jan Willem van der Schans van het Landbouw Economisch Instituut (LEI) is medeondertekenaar van de Green Deal. “Wat wij beogen is dat landbouw weer terugkomt naar de stad. Steden kennen veel braakliggende terreinen. We willen gemeenten, agrarische ondernemers en investeerders interesseren om deze plekken te ontwikkelen.” De Green Deal richt zich op economisch rendabele landbouw in en rond steden. Van der Schans: “Het gaat hier niet om vrijwilligers die zelf hun voedsel willen verbouwen, maar om zakelijke initiatieven.

Verdienmodel
Bijvoorbeeld door gewassen op braakliggende terreinen te verbouwen, maar er kan ook gedacht worden aan stimulerende initiatieven waarbij bijvoorbeeld kinderen wordt geleerd voedsel te verbouwen. Zo lang er maar een businesscase/verdienmodel aan ten grondslag ligt.”  Naast het LEI zijn daarom een architectenbureau, een tuinbouwtechnologiebedrijf en een specialist in financiering en organisatie betrokken bij deze Green Deal.

Welbevinden van inwoners
Voor gemeenten zijn er voldoende redenen om stadslandbouw te faciliteren. Van der Schans: “Gemeenten moeten de voedselvoorziening serieuzer nemen. Dit zal een positief effect hebben op de gezondheid en het welbevinden van inwoners, maar kan tegelijk bijdragen aan de uitstraling van gemeenten en wijken. De rek is eruit qua woningbouw en ontwikkeling van bedrijventerreinen. Door anders naar braakliggende terreinen te kijken, kan stadsontwikkeling een nieuwe impuls krijgen. Een afwisseling van groen en huizen is voor veel mensen de gewenste woonomgeving. Bovendien oogt terrein dat bestemd is voor landbouw aantrekkelijk en is het kostentechnisch voor gemeenten interessant, omdat er geen groenonderhoud gepleegd hoeft te worden.”

Tien projecten
Voor de Green Deal zijn tien projecten geselecteerd. Van deze projecten worden de ruimtelijke aspecten, duurzaamheidsaspecten en niet in de laatste plaats: de businessmodellen onderzocht. Knelpunten worden geagendeerd en zo mogelijk opgelost. “We hopen op 25 april 2013, tijdens de Dag van de Stadslandbouw, de resultaten van de projectgroep te tonen en investeerders bereid te hebben gevonden om te investeren in een aantal projecten.”

Bron:
Agentschap.nl

 

Groen gekoppeld aan bebouwing levert een hogere kwaliteit en een betere leefbaarheid. De bouwwereld en de gemeentelijke groenambtenaren hebben elkaar dus nodig. Daarover zijn Roel den Dikken van de gemeente Eindhoven en Willem Weeda van bouwonderneming BAM/Mostert De Winter het roerend met elkaar eens. ,,Als je in deze economische recessie huizen of een bedrijventerrein wilt verkopen dan moet je kwaliteit leveren want mensen hebben het voor het kiezen’’, stelt Den Dikken.

Tijdens het lezingenprogramma De Groene Ochtend op de Dag van de Openbare Ruimte in Houten toonden beide sprekers ieder vanuit hun eigen invalshoek aan dat groen loont.

Functioneel inzetten van groen
Willem Weeda, manager bij BAM/Mostert De Winter, legde daarbij de nadruk op het functioneel inzetten van groen in de bouw en toonde daarvan verschillende voorbeelden. Een daktuin is niet alleen mooi, maar verlengt tevens de levensduur van de dakbedekking, fungeert als waterberger en verhoogt de waarde van onroerend goed.
 
Langdurige contracten
Essentieel bij het realiseren van functioneel technisch groen in een bouwomgeving is dat er langdurige contracten worden opgesteld, vindt Weeda. “Vroeger waren we de snelle jongens in strakke pakken en gingen we na de bouw snel weer weg. Maar om met groen kwaliteit te bereiken, is het noodzakelijk dat het beheer niet achterblijft. Gemeenten zouden daarom hun realisatie- en beheerbudgetten moeten koppelen.”

Noodzakelijk om in groen te investeren
Roel den Dikken, programmaleider Groen van de gemeente Eindhoven, herkent zich in het streven naar kwaliteit. Het is gebleken dat kenniswerkers en hightechbedrijven een aantrekkelijke woon- en werkomgeving met groen op prijs stellen. Wil Eindhoven een economische topregio blijven dan is het noodzakelijk om te investeren in de groene ruimte, is Dikkens overtuiging. In het programma Greenspots Reloaded schenkt

Extra aandacht voor vergroening binnenstad
Eindhoven daarom extra aandacht aan de vergroening van de binnenstad. En bij de ontwikkeling van Landelijk Strijp, een onderdeel van Brainport Avenue ten noordwesten van Eindhoven, worden hightechbedrijven zodanig in de omgeving ingepast dat versterking van het landschap plaatsvindt. Middels berekeningen liet Den Dikken zien dat groen geen kostenpost is, maar een investering, zoals onder meer deze berekening laat zien van Stadspark Fens.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Campagne Groen Loont
Groen Loont! is de campagne van Plant Publicity Holland (PPH), Branchevereniging VHG, Hoveniers Informatie Centrum (HIC), ANWB, Groenforum Nederland, Entente Florale Nederland, Productschap Tuinbouw en Bouwen met Groen en Glas, die de baten van het groene product onder de aandacht brengt. Het doel is tegenwicht te bieden aan de bezuinigingsplannen op de aanleg en het beheer van het openbaar groen. Meer informatie over Groen Loont! vindt u hier »

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.