Stadslandbouw biedt economisch perspectief

Stadslandbouw draagt bij aan het voedselbewustzijn van inwoners, biedt een nieuwe kijk op stadsontwikkeling en is bovendien economisch interessant. Om die doelstellingen te bereiken, werd in juni  de Green Deal Stadslandbouw gesloten.

Jan Willem van der Schans van het Landbouw Economisch Instituut (LEI) is medeondertekenaar van de Green Deal. “Wat wij beogen is dat landbouw weer terugkomt naar de stad. Steden kennen veel braakliggende terreinen. We willen gemeenten, agrarische ondernemers en investeerders interesseren om deze plekken te ontwikkelen.” De Green Deal richt zich op economisch rendabele landbouw in en rond steden. Van der Schans: “Het gaat hier niet om vrijwilligers die zelf hun voedsel willen verbouwen, maar om zakelijke initiatieven.

Verdienmodel
Bijvoorbeeld door gewassen op braakliggende terreinen te verbouwen, maar er kan ook gedacht worden aan stimulerende initiatieven waarbij bijvoorbeeld kinderen wordt geleerd voedsel te verbouwen. Zo lang er maar een businesscase/verdienmodel aan ten grondslag ligt.”  Naast het LEI zijn daarom een architectenbureau, een tuinbouwtechnologiebedrijf en een specialist in financiering en organisatie betrokken bij deze Green Deal.

Welbevinden van inwoners
Voor gemeenten zijn er voldoende redenen om stadslandbouw te faciliteren. Van der Schans: “Gemeenten moeten de voedselvoorziening serieuzer nemen. Dit zal een positief effect hebben op de gezondheid en het welbevinden van inwoners, maar kan tegelijk bijdragen aan de uitstraling van gemeenten en wijken. De rek is eruit qua woningbouw en ontwikkeling van bedrijventerreinen. Door anders naar braakliggende terreinen te kijken, kan stadsontwikkeling een nieuwe impuls krijgen. Een afwisseling van groen en huizen is voor veel mensen de gewenste woonomgeving. Bovendien oogt terrein dat bestemd is voor landbouw aantrekkelijk en is het kostentechnisch voor gemeenten interessant, omdat er geen groenonderhoud gepleegd hoeft te worden.”

Tien projecten
Voor de Green Deal zijn tien projecten geselecteerd. Van deze projecten worden de ruimtelijke aspecten, duurzaamheidsaspecten en niet in de laatste plaats: de businessmodellen onderzocht. Knelpunten worden geagendeerd en zo mogelijk opgelost. “We hopen op 25 april 2013, tijdens de Dag van de Stadslandbouw, de resultaten van de projectgroep te tonen en investeerders bereid te hebben gevonden om te investeren in een aantal projecten.”

Bron:
Agentschap.nl