Ber­men Noord­oost­pol­der bui­ten­ge­woon door suc­ces­vol eco­lo­gisch beheer

Diver­se orchi­dee­ën­soor­ten, Dwerg­zeg­ge en Stij­ve ogen­troost zijn bij­zon­de­re plan­ten die nu weer in de ber­men voor­ko­men, dank­zij suc­ces­vol eco­lo­gisch berm­be­heer door de gemeen­te Noord­oost­pol­der. Het eco­lo­gisch beheer wordt betaald door gemeen­te Noord­oost­pol­der, die eige­naar van de ber­men is. Het vrij­ge­ko­men bag­ger uit de slo­ten wordt niet op de berm gelegd, maar ver­werkt op de land­bouw­per­ce­len […]

Eco­lo­gisch groen­be­heer in de prak­tijk

colo­gisch groen­be­heer heeft inmid­dels een steeds gro­te­re plaats bin­nen het groen­be­heer gekre­gen. De infor­ma­tie over het eco­lo­gisch beheer bleek ver­spreid aan­we­zig, vaak moei­lijk toe­gan­ke­lijk of niet direct toe­pas­baar. Eco­lo­gisch groen­be­heer in de prak­tijk is een werk­baar, over­zich­te­lijk en prak­tisch hand­boek, dat veel infor­ma­tie bevat voor ieder­een die te maken heeft of krijgt met het beheer […]