E‑participatie levert groe­ne speel­plek op in Utrecht

Een groe­ne speel­plek aan het begin van de straat: dat was de uit­komst van een E‑participatietraject onder bewo­ners van het Oude Hou­ten­se­pad in Utrecht. Komen­de zater­dag 23 juni 2012 opent wet­hou­der Jeroen Kre­ij­kamp, Par­ti­ci­pa­tie en wijk­wet­hou­der Oost, de nieu­we speel­plek. Wet­hou­der Kre­ij­kamp: “Het E‑participatie tra­ject aan het Oude Hou­ten­se­pad is een goed voor­beeld van de […]

Tri­ple E: ‘Kabi­net inves­teer in groe­ne ruim­te!’

De land­bouw doet het goed in de Neder­land­se eco­no­mie. Daar­om roept een col­lec­tief van belang­heb­ben­den bij natuur en land­bouw het kabi­net op om te inves­te­ren in land­in­rich­ting. Neder­land ver­keert offi­ci­eel in een reces­sie. De komen­de dagen zal dui­de­lijk wor­den op wel­ke wij­ze het kabi­net denkt de effec­ten van deze reces­sie teniet te doen en ons […]