Erme­lo en Dwin­ge­loo Groen­ste stad en dorp van Neder­land 2011

Erme­lo en Dwin­ge­loo (gemeen­te Wes­ter­veld)  zijn geko­zen tot de Groen­ste Stad en Dorp van Neder­land 2011. Zij won­nen Goud in de nati­o­na­le groen­com­pe­ti­tie Enten­te Flo­ra­le 2011. Erme­lo uit Gel­der­land won het Goud in de cate­go­rie ‘steden’ en het  Dren­th­se dorp Dwin­ge­loo  werd tot win­naar uit­ge­roe­pen in de cate­go­rie ‘dorpen en klei­ne ste­den’. In de fraaie […]

Dwin­ge­loo in strijd om titel ‘groen­ste dorp van Neder­land’

De gemeen­te Wes­ter­veld, met de kern Dwin­ge­loo, heeft afge­lo­pen vrij­dag  bezoek gehad van de jury van de Enten­te Flo­ra­le. De jury werd ont­van­gen in het gemeen­te­huis in Die­ver en wel­kom gehe­ten door wet­hou­der Roe­lof Mar­tens. Na een kor­te pre­sen­ta­tie over de gemeen­te kreeg de jury een rond­tour door en om Dwin­ge­loo in een ech­te old­ti­mer­bus. […]