Berichten

In het gebied rondom station Leiden Centraal en de Schipholweg is een transformatie gaande. Het is een complexe uitdaging om het gebied – waar dagelijks meer dan 70.000 mensen gebruik van maken – vóór 2025 te veranderen in de Duurzaamste Kilometer van Nederland. En toch is dát precies wat we gaan doen.
Hoe?
22 partijen tekenen een green deal. Door met elkaar samen te werken in deze ‘coalitie van ambitie’ wordt de verduurzaming van de gebiedsontwikkeling van het Stationsgebied en de Schipholweg versneld. Maar liefst 22 partijen zetten hun handtekening onder een Green Deal en starten met 6 kansrijke business cases.
Sluit je ook aan en doe mee!
De eerste mijlpaal hebben we al bereikt met elkaar. Op 6 juni tekenden 22 partijen De Green Deal.
Al deze partijen nemen verantwoordelijkheid, gaan voorop in verduurzaming en zijn zich bewust van de voorbeeldfunctie. Ze werken samen en zien deze samenwerking als de beste manier om verduurzaming te versnellen én hier gezamenlijk economisch van te profiteren. Deze uitgangspunten vormen de basis voor succesvolle samenwerking:

  • Publiek / private samenwerking (elkaar helpen en versterken)
  • Vraag gestuurd werken (oplossingen voor concrete problemen) •
  • Een positieve businesscase (duurzaamheid en economisch handelen komen samen)
  • We laten zien wat we doen en dragen dit actief uit
  • We organiseren bottom up (met een onafhankelijke procesbegeleider als aanjager)
  • We werken volgens ‘fair use policy’ en verbinden ons meerjarig

Lees alles over de Duurzaamste Kilometer van Nederland.
 

Iedereen die werkt aan de stad heeft een belangrijke rol om de stad gezond en leefbaar te maken en te houden. Hoe kunnen zoveel mogelijk partijen betrokken worden bij de woon-en-duurzaamheidsopgave in Leiden? Duurzaamheid creëren is het thema op het GaGoed-Event op 15 maart in Leiden! Op het Ga-Goed event wordt, in aanloop naar de Provada 2018, de Workshop ‘De duurzaamste km van NL’ gegeven door Robert Bergenhenegouwen en Wout van der Heijden. De ‘Duurzaamste km van NL’ is een initiatief om te onderzoeken wat er aan duurzame maatregelen wordt genomen in het Stationsgebied/Schipholweg en wat de potentie is bij de herontwikkeling van de komende jaren. Om hierin met elkaar samen te werken stelt gemeente Leiden voor een Green Deal te sluiten met belanghebbenden. Stichting De Groene Stad zal bij deze verbinding een actieve rol gaan spelen. Wilt u meedenken of bent u een belanghebbende voor deze duurzaamste kilometer: meldt u aan voor de workshop ‘Duurzaamste km van NL’ op 15 maart via: https://lnkd.in/dUvMbHR