Werk mee aan de Duur­zaams­te Kilo­me­ter in Lei­den

In het gebied rond­om sta­ti­on Lei­den Cen­traal en de Schip­hol­weg is een trans­for­ma­tie gaan­de. Het is een com­plexe uit­da­ging om het gebied – waar dage­lijks meer dan 70.000 men­sen gebruik van maken – vóór 2025 te ver­an­de­ren in de Duur­zaams­te Kilo­me­ter van Neder­land. En toch is dát pre­cies wat we gaan doen. Hoe? 22 par­tij­en […]

Krijgt Lei­den de duur­zaams­te kilo­me­ter van Neder­land?

Ieder­een die werkt aan de stad heeft een belang­rij­ke rol om de stad gezond en leef­baar te maken en te hou­den. Hoe kun­nen zoveel moge­lijk par­tij­en betrok­ken wor­den bij de woon-en-duur­­zaam­heids­­op­­ga­­ve in Lei­den? Duur­zaam­heid cre­ë­ren is het the­ma op het GaGoed-Event op 15 maart in Lei­den! Op het Ga-Goed event wordt, in aan­loop naar de […]