Gemeen­te Ter­nat gaat ruim dui­zend bomen plan­ten

Het gemeen­te­be­stuur van het Bel­gi­sche Ter­nat is gestart met de uit­voe­ring van het ‘bomenplan Ter­nat’. De ambi­tie is om in de komen­de jaren ruim dui­zend bomen aan te plan­ten langs wegen en lanen. In totaal gaat het om 400 wil­gen en 650 ande­re bomen (pla­taan, eik, es, lin­de, kas­tan­je, els, mis­pel, beuk). De kost­prijs van […]

Dui­zend bomen van het jaar geplant in Essen

De Duit­se minis­ters van Mili­eu Eck­hard Uhlen­berg en minis­ter van Ver­voer Lutz Lienenkämper heb­ben afge­lo­pen week de eer­ste van onge­veer 1.000 Meta­se­quoia glyp­to­stro­boi­des geplant langs  de snel­weg A42 bij Essen. De kos­ten van de bomen en aan­plant bedra­gen zo’n €480.000.De Meta­se­quoia glyp­to­stro­boi­des is in Neder­land uit­ge­roe­pen tot Boom van het jaar 2010. Over een leng­te […]

Gemeen­te Ter­nat gaat ruim dui­zend bomen plan­ten

Het gemeen­te­be­stuur van het Bel­gi­sche Ter­nat is gestart met de uit­voe­ring van het ‘bomenplan Ter­nat’. De ambi­tie is om in de komen­de jaren ruim dui­zend bomen aan te plan­ten langs wegen en lanen. In totaal gaat het om 400 wil­gen en 650 ande­re bomen (pla­taan, eik, es, lin­de, kas­tan­je, els, mis­pel, beuk). De kost­prijs van […]