Eeu­wen­ou­de Duit­se bomen op Werel­derf­goed­lijst

De VN-cul­tuur­or­­ga­­ni­sa­­tie Unes­co heeft van­daag vijf Duit­se beu­ken­bos­sen met deels eeu­wen­ou­de bomen op de Werel­derf­goed­lijst geplaatst. Onder de gebie­den die een bescherm­de sta­tus krij­gen, is het natuur­park Jas­munds op Rü­gen, het groot­ste Duit­se eiland, dat wereld­be­roemd werd door de schil­de­rij­en van Caspar-David Frie­d­rich. Vrij­dag al waren natuur­ge­bie­den in Japan, Kenia en Austra­lië op de Werel­derf­goed­lijst […]

Duit­se en Neder­land­se ste­den plan­ten groen om fijn stof te ver­min­de­ren

Ven­lo, Nij­me­gen, Kre­feld en Duis­burg onder­zoe­ken geza­men­lijk hoe lucht­ver­vui­ling door doel­ge­rich­te beplan­ting kan wor­den gevan­gen en zo dui­de­lijk kan wor­den ver­min­derd. Daar­bij plaat­sen de ste­den ver­schil­len­de accen­ten. Zo werkt Ven­lo aan een groe­ne fijnstofbarrière. De resul­ta­ten hier­van zul­len ook ten goe­de komen aan de plan­ning van groen­voor­zie­nin­gen in de Duit­se grens­ge­meen­te Kre­feld. Nij­me­gen brengt een […]