Berichten

Het Groene Paviljoen in Baarn was afgelopen vrijdag nauwelijks groot genoeg voor alle belangstellenden voor het eerste symposium over het effect van elektromagnetische straling op bomen.

Sprekers uit de boomkwekerij, het gemeentelijk groenbeheer en de wetenschap deelden hun kennis en ervaringen met onbekende boomaantastingen en de rol die elektromagnetische straling daarbij zou kunnen spelen.

 

 

 

Het onomstotelijke bewijs dat zendmasten bastknobbels veroorzaken gaf het symposium niet. Wel bleek dat verschillende wetenschappers in Nederland, Frankrijk, Duitsland en Engeland sterke aanwijzingen hebben dat elektromagnetische straling negatieve effecten op bomen heeft. De schade varieert van bladverbranding, afwijkingen op de bast, groeiafwijkingen en het verstoren van de biologische klok waardoor bomen hun blad op ongepaste tijden wel of juist niet verliezen, tot het afsterven van grote delen van de boom.

© Tuin&Landschap

 

De motie die D66 gisteren indiende in de Utrechtse gemeenteraad over participatie inzake de bomen aan de Utrechtse werven heeft net geen meerderheid gehaald. SP en GroenLinks steunden de motie.
De werven zijn in slechte staat en moeten hersteld worden en daarbij sneuvelen bomen.

De gemeente had een velvergunning aangevraagd, zonder eerst een participatietraject op te starten. Veel mensen die rond de grachten wonen, zijn bezorgd over de geplande bomenkap. D66-raadslid Arjan Kleuver: ”Ik begrijp die zorg. De gemeente heeft niet bepaald een vlekkeloze reputatie als het gaat om het kappen van bomen. Met onze motie wilden wij ervoor zorgen dat áls je niet aan het kappen van bomen zou ontkomen, daarover overeenstemming is tussen gemeente en bewoners. Nu de motie geen meerderheid heeft in de gemeenteraad, vrees ik dat het wantrouwen zal blijven bestaan; een slechte zaak”.

Op 6 april ’10 vond er een voorlichtingsavond plaats in het Trianon, waarbij wethouder De Bondt en diverse bewoners aanwezig waren. De ontevredenheid over de gang van zaken was daar overduidelijk.

Lees het volledige bericht »

Bron:
D66 Utrecht