Rot­ter­dam krijgt drij­vend park van gere­cy­cled plas­tic

In de Rot­ter­dam­se Rijn­ha­ven ver­schijnt dit jaar naast het drij­vend pavil­joen en het dob­be­rend bos een drij­vend park gemaakt van gere­cy­cled plas­tic. Rot­ter­dam werkt hard aan ver­groe­ning en aan het tegen­gaan van de kli­maat­ver­an­de­ring. Net als vorig jaar drijft er dit jaar een dob­be­rend bos in de Rijn­ha­ven. Nu komt er een drij­vend pavil­joen en […]

Europa’s eer­ste drij­ven­de park komt in Rot­ter­dam

Op vrij­dag 25 sep­tem­ber zal Thie­me Had­de­man van het bedrijf Urban-Green Europa’s eer­ste drij­ven­de park lan­ce­ren in opdracht van Rijks­wa­ter­staat en de Gemeen­te Rot­ter­dam. Het drij­ven­de eiland heeft als doel de water­kwa­li­teit en daar­mee de vis­ha­bi­tat en de micro­fau­na te ver­be­te­ren en zorgt voor een ver­groe­ning van de haven­ge­bie­den. Het eiland met een groote van […]