Europa’s eer­ste drij­ven­de park komt in Rot­ter­dam

Op vrij­dag 25 sep­tem­ber zal Thie­me Had­de­man van het bedrijf Urban-Green Europa’s eer­ste drij­ven­de park lan­ce­ren in opdracht van Rijks­wa­ter­staat en de Gemeen­te Rot­ter­dam.
Het drij­ven­de eiland heeft als doel de water­kwa­li­teit en daar­mee de vis­ha­bi­tat en de micro­fau­na te ver­be­te­ren en zorgt voor een ver­groe­ning van de haven­ge­bie­den.
Het eiland met een groote van 300 m² komt in het Bui­zen­gat in Kra­lin­gen te lig­gen, een van de bin­nen­ha­vens van Rot­ter­dam. In het druk­be­volk­te gebied zal het eiland gaan zor­gen voor een ver­rij­king in flo­ra en fau­na en het leef­kli­maat posi­tief bein­vloe­den.
 
Afbeel­ding: Artist impres­si­on van het drij­ven­de park