Berichten

Terreinen liggen steeds vaker en langer braak, onder andere vanwege de huidige economische ontwikkelingen. Deze terreinen kunnen een tijdelijke bestemming krijgen.  Vanuit deze visie is in 2010 in Eindhoven een pilotproject gerealiseerd, genaamd NatuurSUPERmarkt. Dit project richtte zich op de tijdelijke invulling van een braakliggend terrein met een buurtmoestuin. Doel is om eind 2013 in totaal dertien locaties te kunnen ondersteunen in heel Nederland.

Wijkbewoners in Den Bosch, Eindhoven en Wageningen realiseren en onderhouden hun eigen tijdelijke tuin. Een pluktuin vol groenten, bloemen, kruiden of fruit. NatuurSUPER levert de bakken en het zaadgoed en geeft workshops zodat wijkbewoners de bakkentuin zelf kunnen ontwerpen en gebruiken.

Locaties

NatuurSUPER Boschveld in ‘s-Hertogenbosch
Op het gemeentelijk terrein van de voormalige afvalstoffendienst bevinden zich nu een crossbaan, hondenuitrenveld, voetbalplek en een NatuurSUPER moestuin in houten bakken en in de volle grond. In augustus 2012 wordt een openings- en oogstfeest georganiseerd voor iedereen uit de wijk en daarbuiten.

NatuurSUPER Doorntuin in Eindhoven
Waar voorheen werd getennist, spelen nu kinderen in het groen, kan worden gesport door jongeren, en ontmoeten buurtbewoners elkaar in de NatuurSUPER moestuin. De moestuin bestaat uit groenten en kruiden in houten bakken, en fruitbomen en bloemen in de volle grond. 

NatuurSUPER Nobelveldje in Wageningen
Het terrein van Klaassen Vastgoed lag al jaren braak na de sloop van een school. Naast de bakkentuin is er een volleybalveld gerealiseerd waar bewoners actief gebruik van maken. 

Meer informatie »

Op zondag 29 mei vindt voor de zevende keer de Dag van het Park plaats in Den Bosch. De gemeente organiseert de dag samen met Buurten in Beweging. Dit evenement is een initiatief van de ANWB. Doel is bewoners het groen in de stad te laten ontdekken. Dit jaar vindt het evenement plaats van 12.00 uur tot 16.00 uur rond de Oosterplas.

Tijdens de Dag van het Park en Buurten in Beweging zijn er heel veel activiteiten te beleven rond de Oosterplas.

Uitreiking vijf Groene Handdrukken
Tijdens de Dag van ’t Park reikt wethouder Eigeman vijf Groene Handdrukken uit aan burgers die zich extra inzetten voor de natuur in de stad. De Groene Handdrukken worden om 12:00 uur tijdens de opening van de Dag van ’t Park uitgereikt bij kinderboerderij Oosterhoeve.

Het is inmiddels voor de derde keer dat wethouder Eigeman deze trofeeën uitreikt. Bij de Groene Handdruk hoort een aanmoedigingsprijs van maximaal € 350,-. Iedereen kan in aanmerking komen voor een Groene Handdruk, zolang het maar gaat om een project waarin mensen samenwerken om de natuur te verbeteren.

Natuur en educatie
Er zijn dit jaar meer dan 40 stands rond de Oosterplas te bezoeken. De nadruk bij de stands ligt op natuur en educatie, maar er zijn ook stands over dieren en sport.

Activiteiten voor kinderen
Om de tocht rond de Oosterplas gemakkelijk te maken rijden er een treintje en een huifkar rond. Ook kunnen kinderen zelf een nestkastje timmeren. Waterdiertjes kunnen uit het water worden geschept, om ze daarna onder een microscoop te bekijken.

Bron:
Gemeente Den Bosch