Deven­ter zorgt met bij­en­lint voor meer ver­schil­len­de plan­ten en die­ren

De gemeen­te Deven­ter legt samen met Tran­si­ti­on Town Deven­ter een bij­en­lint (bloe­men­lint) aan in Deven­ter. Van­af vol­gen­de week wor­den de gemeen­te­lij­ke plant­soe­nen aan­ge­pakt. Door anders te maai­en en bij-vrien­­de­­lij­­ke plan­ten in te zaai­en, neemt de ver­schei­den­heid aan plan­ten en die­ren in de Groen­ste Stad van Euro­pa toe. Door voed­sel­te­kort gaat het slecht met de bij­en […]

Par­tij voor de Die­ren wil groe­ne ‘make-over’ van het school­plein

De Par­tij voor de Die­ren wil een groe­ne meta­mor­fo­se van de school­plei­nen en speel­tui­nen in Neder­land. Veel plek­ken die bedoeld zijn als speel­plaats zijn nu saai en troos­te­loos inge­richt. Dat is niet alleen maar jam­mer voor de kin­de­ren; het heeft ook gro­te gevol­gen voor hun gezond­heid. Kin­de­ren met wei­nig natuur­lij­ke speel­ge­le­gen­he­den blij­ken veel vaker last […]