Minis­ter Van der Hoe­ven plant VHG-wal­noot­boom bij Ronald McDo­nald Kin­der­val­lei

Minis­ter Maria van der Hoe­ven van Eco­no­mi­sche Zaken heeft onlangs een wal­noot­boom (Jug­lans Regia) geplant bij de Ronald McDo­nald Kin­der­val­lei in Val­ken­burg. Deze boom is het ‘groene door­geef­ca­deau’ dat de minis­ter in de vorm van een boom­ca­deau­bon van VHG voor­zit­ter Bert Gijs­berts ont­ving tij­dens een sec­tor­be­zoek aan bran­che­ver­e­ni­ging VHG. De boom mocht zij schen­ken aan […]

Brief van Groen­fo­rum aan minis­ter Van der Laan

Groen­fo­rum Neder­land ont­ving novem­ber 2008 van de Minis­ter van Wonen, Wij­ken en Inte­gra­tie een uit­ge­brei­de reac­tie op de aan­be­ve­lin­gen die Groen­fo­rum Neder­land op uit­no­di­ging van zijn voor­gan­ger, mevrouw Voge­laar, deed over  groen als com­po­nent van de Woon­vi­sies. Groen­fo­rum Neder­land is ver­heugd over deze reac­tie die mede werd gege­ven uit naam van uw collega’s van Ruim­te […]