Biodiversiteit bepaalt voor groot deel beleving leefomgeving

Eindhoven kent een grote verscheidenheid aan flora en fauna. Deze ‘biodiversiteit’ is van grote waarde voor de beleving van de stad. Op verzoek van de gemeente Eindhoven komt een aantal partijen, waaronder Trefpunt Groen (TGE), met een breed educatief programma: “Nieuwe wegen voor biodiversiteit in Eindhoven”. Doel van dit programma is het beter en bewuster […]

Groen maakt onlosmakelijk deel uit van Zoetermeer

Halverwege de jaren ’60 van de vorige eeuw werd Zoetermeer groeikern en groeide in 50 jaar tijd uit van een dorp van 9.000 naar een stad van 120.000 inwoners.  De dvd ‘Zoetermeer, een stad vol leven, biodiversiteit van een groeikern’ laat zien dat het groen onlosmakelijk deel uitmaakt van deze nieuwe stad. Dat levert een […]