Bio­di­ver­si­teit bepaalt voor groot deel bele­ving leef­om­ge­ving

Eind­ho­ven kent een gro­te ver­schei­den­heid aan flo­ra en fau­na. Deze ‘biodiversiteit’ is van gro­te waar­de voor de bele­ving van de stad. Op ver­zoek van de gemeen­te Eind­ho­ven komt een aan­tal par­tij­en, waar­on­der Tref­punt Groen (TGE), met een breed edu­ca­tief pro­gram­ma: “Nieu­we wegen voor bio­di­ver­si­teit in Eind­ho­ven”. Doel van dit pro­gram­ma is het beter en bewus­ter […]

Groen maakt onlos­ma­ke­lijk deel uit van Zoe­ter­meer

Hal­ver­we­ge de jaren ’60 van de vori­ge eeuw werd Zoe­ter­meer groei­kern en groei­de in 50 jaar tijd uit van een dorp van 9.000 naar een stad van 120.000 inwo­ners.  De dvd ‘Zoetermeer, een stad vol leven, bio­di­ver­si­teit van een groei­ker­n’ laat zien dat het groen onlos­ma­ke­lijk deel uit­maakt van deze nieu­we stad. Dat levert een […]