Dak­park Rot­ter­dam: meer­vou­dig grond­ge­bruik op 9 meter hoog­te

Deze zomer werd een wel heel bij­zon­der stads­park geo­pend. Het Dak­park bevindt zich op 9 meter hoog­te en ligt boven­op het dak van een win­kel­bou­le­vard in één van de dichtst­be­volk­te wij­ken van Rot­ter­dam. Om de beschik­ba­re ruim­te zo goed moge­lijk te benut­ten – en daar­bij de werk­ge­le­gen­heid te bevor­­de­­ren- is geko­zen voor meer­vou­dig grond­ge­bruik: Dak­park […]

Ver­slag: Brit­se land­schaps­ar­chi­tec­ten bezoe­ken Neder­land

De Groe­ne Stad op stap met Brit­ten in Rot­ter­dam   Van woens­dag 22 okto­ber t/m vrij­dag 24 okto­ber ver­bleef een dele­ga­tie Brit­se land­schaps­ar­chi­tec­ten in Neder­land. Deze inter­na­ti­o­na­le tuin­mis­sie was een ini­ti­a­tief van de Neder­land­se ambas­sa­de in Lon­den. Door mede­wer­kers van de ambas­sa­de was een inten­sief , drie­daags pro­gram­ma opge­steld, waar­bij onder ande­re een aan­tal  inno­va­tie­ve […]