Moes­tuin­dak met een view

Wie op de stoep voor NH hotel Bar­bi­zon Pala­ce staat, kan niet ver­moe­den wat voor gehei­me groe­ne plek zich zes ver­die­pin­gen boven hem bevindt. Boven­op het dak van dit chi­que hotel bevindt zich een impo­san­te groe­­ten-en krui­den­tuin met uit­zicht over het cen­trum van Amster­dam. De dak­tuin werd aan­ge­legd door de Dak­dok­ters. De Dak­dok­ters, vol­gens eigen zeg­gen […]

Groen boven alles… over de groe­ne daken in de groe­ne stad

Meer groe­ne daken in onze (groe­ne) ste­den: dat is één van de speer­pun­ten van De Groe­ne Stad. Wij schre­ven dan ook al vaak en enthou­si­ast over de vele voor­de­len die groe­ne daken bie­den. Eind 2014 is er door bran­che­ver­e­ni­ging VHG een web­si­te gelan­ceerd waar alle infor­ma­tie over groe­ne daken, groe­ne gevels en de ver­schil­len­de sub­si­die­mo­ge­lijk­he­den […]