Groen en daglicht verbeteren het binnenklimaat

In 2011 is vanuit het programma Bouwen met Groen en Glas een onderzoek uitgevoerd naar de  mogelijkheden om met groentoepassingen de kwaliteit van schoolgebouwen te verbeteren. Hieruit kwam naar voren dat de meerwaarde die groen in, op, aan of om een gebouw kan geven zeker wordt erkend. Maar ondanks dat vrijwel iedereen enthousiast is over […]

Het effect van planten en kunstmatig daglicht op het welbevinden en de gezondheid van kantoorpersoneel, schoolkinderen en gezondheidswerkers

In Noorwegen is einde jaren Negentig een begin gemaakt met onderzoeken die ten doel hadden te bepalen in hoeverre kamerplanten van invloed zijn op de gezondheid en het welbevinden van mensen die hun werkdagen voor het grootste gedeelte tussen vier muren doorbrengen. Geconcludeerd wordt dat duidelijk is aangetoond dat kamerplanten een interessante mogelijkheid betekenen om […]