Berichten

Zondag 11 oktober a.s. is de ‘Dag van de Populier’, opgezet door Vara’s Vroege Vogels en stichting Probos. De Bomenstichting maakte – speciaal voor deze populaire boom en deze dag – een overzicht met daarin bijzondere populieren in uw provincie: monumentale bomen, bomen op dijken of bakenbomen en bomen met een verhaal.

De populier hoort bij Nederland zoals de windmolen of de stroopwafel
 De Bomenstichting vindt het belangrijk dat er aandacht wordt gevraagd voor de populier. Want het gaat niet goed met de populier in Nederland. In vroeger tijden werd er wel een miljoen populieren per jaar aangeplant. Tegenwoordig zijn dat er nog enkele tienduizenden. Doordat de populier een snelgroeiende boomsoort is, leende hij zich goed voor aanplant langs wegen, b.v. in de pas aangelegde Flevopolders. Ook vinden we veel populieren langs de kust, op dijken en vroeger waren ze belangrijk voor de scheepvaart: ze dienden als een baken voor de schippers. Dit maakt dat de populier een typisch Hollandse boom is, die als vanzelfsprekend bij het Nederlandse landschap hoort. Ook in steden werd hij enthousiast aangeplant wanneer er behoefte was aan snelgroeiende bomen, bij voorbeeld na WOII.
Tegenwoordig is de populier een stuk minder populair. Zo wordt de boom in sommige gemeenten gekapt uit angst voor takbreuk. Onderhoud lijkt kostbaarder dan kappen. En bij kap worden vaak geen populieren teruggeplant. Zonde, volgens de Bomenstichting. Naast het feit dat de populier het landschappelijk karakter van grote delen van Nederland heeft bepaald, is de boomsoort ook van belang voor verschillende planten, dieren en paddenstoelen. Op deze wijze dreigt biodiversiteit verloren te gaan. Wanneer we de negatieve eigenschappen van boomsoorten uitvergroten en ze daarom niet meer aanplanten, blijven er straks weinig soorten bomen over in Nederland. Het is dus gewenst om populieren te blijven aanplanten. We planten immers ook nog steeds eiken (processierups) en linden (luizen) aan. En zelfs de (resistente) iep is weer bezig met een opmars!

De mooiste populieren per provincie
De Bomenstichting selecteerde speciaal voor deze eerste Dag van de Populier mooie en bijzondere populieren van Nederland. Op de site van de Bomenstichting (http://www.bomenstichting.nl/bomen-in-uw-buurt/dag-van-de-populier.html) vindt u – per provincie – verschillende populierensoorten, die de moeite van het bekijken waard zijn. Zoals abelen en zwarte en Canadese populieren.
Bron: De Bomenstichting

De populier is niet populair meer. Werd de zogenaamde formule 1 onder de bomen vroeger nog met 1 miljoen stuks per jaar aangeplant, op dit moment zijn het er slechts zo’n 40.000. Vroege Vogels en stichting Probos organiseren zondag 11 oktober de eerste ‘Dag van de Populier’. Het doel is om een van de meest Hollandse cultuurbomen uit het slop te trekken. 
Denkend aan Holland
‘Rijen ondenkbaar ijle populieren als hoge pluimen aan den einder staan’. Dichter Hendrik Marsman wist het al: populieren horen bij het Nederlandse landschap. In ons land komen drie inheemse soorten voor: de zwarte populier, de ratelaar en de witte abeel. De Canadese populier (een kruising tussen de zwarte populier en de Amerikaanse populier) is de meest aangeplante soort in Nederland. De bijnaam ‘formule 1 onder de bomen’ slaat op zijn snelle groei.
Nauwe korfslak
De populier heeft in Nederland een niet al te beste naam. Zo wordt de boom in sommige gemeenten weggekapt vanwege de angst op takbreuk. Volgens Patrick Jansen van stichting Probos is die slechte naam onterecht en is de boom ecologisch van groot belang. Zo broeden er 50 soorten vogels in de populier, zoals de wielewaal. Ook zijn meer dan tien soorten paddenstoelen volledig afhankelijk van de populier, zoals de populierzijdetruffel en diverse russula’s. Ook de nauwe korfslak profiteert sterk van de populier.
Datum: 11 oktober 2015
Op de Dag van de Populier zijn er in heel Nederland diverse excursies rond de populier. Zo organiseert de Mycologische Vereniging in recreatiegebied ‘Geestmerambacht’ een wandeltocht waarbij gezocht wordt naar paddenstoelen rond populieren. In het Kotterbos bij Almere wordt die dag juist gekeken naar korstmossen op populieren. Stichting ARK organiseert een tocht door de ooibossen in de Millingerwaard, waar de zwarte populier weer is teruggekomen, net als de bever en de zeearend. Met de boswachter van Landschap Flevoland kan je mee naar een van de beroemdste landschapskunstwerken van Nederland, de groene kathedraal, die voor een flink deel is opgetuigd met populieren. Ook Staatsbosbeheer organiseert diverse populierenexcursies die dag. Een van de grootste kwekers van populieren Hendrickx, houdt open huis op 11 oktober en bij houtzagerij De Vree en klompenmaker Nijhuis worden demonstraties gegeven hoe het populierenhout verwerkt wordt.
Meer informatie over de Dag van de Populier en een overzicht van alle excursies is te vinden opPopulierenland.com
 
Bron: Vroege Vogels