Nati­o­na­le Vie­ring Boom­feest­dag in het Land van Cuijk

In 2012 zal de Nati­o­na­le Boom­feest­dag wor­den gevierd op woens­dag 21 maart. Het Land van Cuijk, met de gemeen­ten Box­meer, Gra­ve, Cuijk, Mill en St. Hubert en Sint Antho­nis, is de gast­heer voor de Nati­o­na­le Vie­ring van de Boom­feest­dag. Het the­ma voor Boom­feest­dag 2012 is ‘Bomen (be)leven’. Bomen zor­gen voor leven; zon­der bomen is er […]

Gemeen­te Cuijk wint CO2-Bomen­prijs-2010

De Bra­bant­se gemeen­te Cuijk is dé win­naar van de CO2-Bomen­­prijs 2010. Deze prijs wordt toe­ge­kend aan de gemeen­te die in het kader van Boom­­fees­t­­dag-2010 de mees­te kg CO2 per inwo­ner vast­legt met het plan­ten van bomen op die dag. Cuijk plant­te 73 Popu­lie­ren in het bebouwd gebied. Aan de hand van een voor Boom­feest­dag ont­wik­kel­de […]