Berichten

â€Het juiste antwoord op de crisis is vergroening. Vergroening van de omgeving, van leefstijlen en van de economie€œ, zei Agnes van Ardenne bij de Nationale Groendag in Ermelo. De tuinbouw- en groensector kan daarbij in binnen- en buitenland voortbouwen op het concept van de Groene Steden, meent de voorzitter van het Productschap Tuinbouw (PT).
Volgens Van Ardenne is het daarnaast vereist dat we naar een circulaire economie gaan, een economie met gesloten kringlopen. Wereldwijd groeit de bevolking en de welvaart neemt toe, hetgeen meer kansen biedt voor de afzet van groene producten. Door de urbanisatie ontstaat ook meer aandacht voor het concept van de Green Cities. “De druk op het huidige verbruik van natuurlijke grondstoffen en de groei van de afvalberg dwingt ons om ook te zoeken naar andere grondstoffen uit plantaardig materiaal, naar hergebruik en het sluiten van kringlopen.”
Trendy
Groen is trendy en daarom ziet het perspectief van de tuinbouw- en groensector er volgens de PT-voorzitter gunstig uit. De sector kan bij de groene en circulaire economie een essentiële rol spelen, in allianties met bijvoorbeeld de agro-, chemie- en verpakkingenindustrie. In groene reststromen zitten veel waardevolle stoffen. Kennis die wij opdoen door samenwerking tussen ondernemers, overheid, onderzoeksinstellingen via open innovatie kunnen ondernemers gebruiken in hun businessmodellen voor internationaal ondernemen, aldus Van Ardenne op de Nationale Groendag, waar Bergeijk in de categorie Dorpen™ en Weert in de categorie €˜Steden€™ met goud werden bekroond.
Groene Stadsbeweging
Van Ardenne merkte op dat het bewezen is, groen is gezond en maakt vitaal en gelukkig. Dat maakt dat de keus voor vergroening niet ingewikkeld is. €œEr is al lange tijd een sterke beweging van onderop gaande! Ik noem het de Groene Stadsbeweging. De vraag van het publiek naar groen is heftig groeiende. Spontane initiatieven zijn er legio. Groen en stadstuinbouw gaan nu onverbrekelijk samen. Overal wil men het zien groeien en bloeien. Niet opmerkelijk. Bij economisch zwaar weer zoekt men het vooral in en rondom het eigen huis. Bovendien is de mens een relationeel wezen, dat pas tot zijn recht komt in relatie met zijn omgeving. Hoe natuurlijker die is, des te prettiger men zich voelt.€
Groene Stad
Lokale overheden stimuleren de ontwikkeling en moedigen bewoners aan verantwoordelijkheid te nemen voor de zorg voor het openbare buurtgroen. Architecten en bouwers ontwerpen en bouwen nu groener dan ooit tevoren. Met de bouw in het slop is er een nieuwe impuls voor groen renoveren. Ook hier is volgens Van Ardenne het concept van de Groene Stad een bron van inspiratie. €œHet is niet verwonderlijk, dat ondernemers willen dat de campagne De Groene Stad blijft doorgaan. Dat vindt het PT ook. Als er voldoende draagvlak is gaan we er mee door.€
Bron:
Productschap Tuinbouw

Dat groen waarde heeft en dat er aan groen te verdienen valt, daarover twijfelt niemand op het congres Groen Loont dat plaats vond op 27 oktober in Deventer, voorafgaand aan de prijsuitreiking van de nationale groencompetitie Entente Florale. Maar hoe financier je groen? Waar haal je het geld vandaan? Nu de landelijke overheid zich terugtrekt moeten gemeenten op zoek naar nieuwe vormen van samenwerking en creativiteit om groen te realiseren.

Groen is een rendabele investering, weet Dirk Duijzer, directeur duurzaamheid van Rabobank Nederland. “Het is zelfs zo dat een mooi aangelegde tuin drie keer zo veel rendeert dan een dakkapel of een uitbouw. Om een woning verkoopbaarder te maken, is ons advies in sommige gevallen dan ook zeker om groen aan te leggen.” Maar het is niet zo dat de Rabobank de renovatie van een tuin meteen wil financieren. Al werkt de Rabobank op dit moment wel aan het idee om investeringen in bijvoorbeeld bomen (een langlevend groen product) op te nemen in groene hypotheken en fiscaal aftrekbaar te maken. “Maar de onderhandelingen met de overheid hierover verlopen moeizaam”, vertelt Duijzer. 

Wensen vertalen
Een organisatie die niet alleen wil adviseren over de realisatie van groen, maar de wensen van hun leden ook vertaalt in daden, is de ANWB. “Juist de crisis biedt kansen voor nieuwe vormen van samenwerking en creativiteit’’, stelt Guido van Woerkom, hoofddirecteur van de ANWB. Het leidt in Amersfoort ertoe dat de toeristenbond in park Randenbroek een groenplein realiseert waar bewoners en kinderen kunnen spelen, loungen en elkaar kunnen ontmoeten. Als het groenplein succesvol blijkt, wil de ANWB ook elders in het land meer van dergelijke voorzieningen creëren.

Visieontwikkeling
De samenwerking die de ANWB  aangaat met de gemeente Amersfoort is volgens Mariet Schoenmakers, directeur van AM Vastgoedontwikkeling, te beschouwen als een voorbeeld van gezamenlijke visieontwikkeling. “Het gaat niet om groen alleen, maar om de meerwaarde van groen en hoe je groen inzet als middel om functies en burgerwensen te vervullen. De eerste stap die partijen moeten zetten is de focus op groen loslaten en kijken naar wat ze samen willen en hoe dat voor elkaar te krijgen is.”

Fondsen te betrekken
Dat een dergelijk aanpak tot goede resultaten kan leiden, weet Jan Robberegt, wethouder van de gemeente Vlaardingen. Als voorbeeld haalt hij de Broekpolder bij Vlaardingen aan, een natuur- en recreatiegebied dat in overleg met de gemeente wordt bestuurd door een federatie van burgers. “Die federatie is in staat fondsen te betrekken die wel bereid zijn hun geld te schenken aan private partijen maar dat nooit aan ons als gemeente hadden gedaan. Dat vergroot de mogelijkheden.”

Campagne Groen Loont
Groen Loont! is een campagne die met wetenschappelijk onderzoek en praktijkvoorbeelden laat zien dat groen een investering is die zichzelf terugverdient. Doel is om het opgebouwde groene kapitaal veilig te stellen en uit te breiden. Meer informatie over Groen Loont! vindt u op www.degroenestad.nl/groenloont »

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.