Cra­mer bedankt beleids­me­de­wer­ker voor de inzet van groe­ne gebie­den

Minis­ter Jac­que­li­ne Cra­mer van Ruim­te en Mili­eu dank­te onlangs Rolf Olde­jans — beleids­me­de­wer­ker van de gemeen­te Ensche­de — voor zijn bevlo­gen inzet voor de groe­ne gebie­den rond­om de stad. Olde­jans is de ini­ti­a­tief­ne­mer van het Rond­je Ensche­de: een 42 kilo­me­ter lang net­werk aan fiets- en wan­del­rou­tes rond­om Ensche­de. Ook ont­wik­kel­de hij “Buitenkans”, een gids voor […]

Minis­ter Cra­mer: ‘Groen in ste­den bevor­dert de soci­a­le samen­hang’

Tij­dens een toe­spraak op Inter­na­ti­o­na­le Archi­tec­tuur Bien­na­le in Rot­ter­dam ver­tel­de minis­ter Cra­mer van VROM dat ste­de­lijk­heid met allu­re groen ver­eist in de open­ba­re ruim­te. “Niet alleen van­we­ge de esthe­tiek, maar ook omwil­le van de soci­a­le samen­hang.” Cra­mer open­de de vier­de Inter­na­ti­o­na­le Archi­tec­tuur Bien­na­le. Die staat dit jaar in het teken van soci­a­le, eco­no­mi­sche en eco­lo­gi­sche […]

Minis­ter Cra­mer: Meer groen rond­om ste­den

Minis­ter Cra­mer van Vrom liet op de vast­goed­vak­beurs de Pro­va­da in de Rai in Amster­dam weten dat er meer aan­dacht nodig is voor groen en recre­a­tie rond­om de gro­te ste­den. Het gaat vol­gens haar om opti­ma­le benut­ting van ruim­te in de ste­den en meer groen in en rond­om de stad. De minis­ter hecht gro­te waar­de […]