Berichten

Annemarie Jorritsma benadrukte in haar toespraak van de prijsuitreiking van Entente Florale dat het concept van de ‘Groene Stad’ vraagt om een andere benadering van de ontwikkeling van steden. Niet alleen de bouwwereld, projectontwikkelaars, architecten en politiek hebben het voor het zeggen als het gaat om de stedelijke ontwikkeling, ook de groenwereld moet hierbij een belangrijke rol spelen. En waarom niet de gebruikers zelf, zoals de inwoners en de kinderen!€
Jorritsma, burgemeester van Almere en voorzitter van de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG),  gaf duidelijk haar visie op het belang van het groen in de gemeente. Zij legde de nadruk op het belang van samenwerking met de inwoners bij het beheer. Op basis van enkele wijkbijeenkomsten in Almere over beheer constateerde ze dat dit onderwerp heel sterk leeft onder de bewoners. De belangstelling was veel groter dan bij bijeenkomsten over een thema  als jeugd en veiligheid.
‘€œIk mag hieruit de voorzichtige conclusie trekken dat het onderwerp ‘€˜Beheer in uw buurt’ leeft onder de inwoners’, zo zei Jorritsma.
Tip aan gemeenten
En als goede tip aan andere gemeenten zei Jorritsma:  ‘€œEr zijn tal van burgerinitiatieven ontstaan in Almere. Deze initiatieven zetten we ook in de etalage. Om andere inwoners te motiveren mee te doen. Om samen de kwaliteit van de eigen woonomgeving te verbeteren.’
 
 

Op 11 februari organiseert Groenforum Nederland in samenwerking met RadarAdvies een mini-symposium  over het concept Gemeenschapstuinen.  Met als thema:  hoe de groene ruimte kan bijdragen aan het behalen van sociale en maatschappelijke doelstellingen.

 

 

 

 

 

 

 

Onlangs organiseerde het Nederlandse ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een factfinding-missie naar Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten, om na te gaan of de Nederlandse kennis, ervaring en technologie een bijdrage zouden kunnen leveren aan meer duurzame groene steden, het zogeheten Groene Stad concept.

In de Golfregio zijn veel steden die zich in razendsnel tempo ontwikkelen. Deze steden moeten plaats bieden aan een snel groeiende bevolking die hoge eisen stelt aan de woonomgeving en aan de kwaliteit van leven.

De behoefte aan openbaar groen is dan ook groot en dit is een ontwikkeling van de laatste jaren, want de regio kent geen lange historie met openbaar groen. Veel steden hebben geen groenvisie en groen is vaak het sluitstuk bij een onroerend-goedproject.

 

 

Behoefte aan groen
De parken in de steden hebben vooral een recreatieve functie. Mede door de grote zorg over gezondheid – 25% van de bevolking is diabeet in Saoedi-Arabië en er zijn grote problemen met obesitas vanwege slechte eetgewoontes en te weinig beweging – worden er wandelroutes aangelegd waarbij groen voor beschutting tegen de zon moet zorgen.

Conclusie
De factfinding-missie concludeert dat er kansen voor Nederland liggen om een grotere rol te spelen bij het realiseren van duurzame groene steden (Groene Stad concept) in de Golfregio.

Het ministerie van LNV gaat de komende maanden dan ook na of er belangstelling is bij het bedrijfsleven om activiteiten omtrent De Groene Stad te gaan ontwikkelen.

Lees meer over dit onderwerp in Berichten Buitenland »

Bron:
Berichten Buitenland LNV