De compacte stad wordt steeds groter

Al decennialang probeert de Rijksoverheid het stedelijk gebied compact te houden. Doel van dit beleid is het open landschap te behouden en de mobiliteit te beperken. Bovendien zijn steden belangrijk voor de economie. Ondanks dit beleid is er een duidelijke trek gaande van inwoners vanuit de stad naar de randen en ook de bedrijvigheid groeit […]

Minder groen in compacte steden

Het wonen in de stad is door bewust overheidsbeleid onaantrekkelijk geworden. Dit stelt NWO-onderzoeker Jasper Dekkers vast. Hij doelt hiermee op de ‘compacte stad’ met dichte bebouwing in de stad en veel groen tussen de steden. Volgens de promovendus  gaat dit ten koste van het groen in de stad. Dekkers stelt vast dat de  doelstelling […]

Benauwend gevoel in compacte steden

De ontwikkeling van dichtbevolkte ‘compacte steden’ is een noodzaak om de bevolking van de 21ste eeuw te huisvesten. Aan de compacte stad kleven echter ook nadelen zegt Richard Fuller. Het verlies van openbaar groen vermindert de kwaliteit van leven en verdrijft de levende natuur uit de steden.