Minder groen in compacte steden

Het wonen in de stad is door bewust overheidsbeleid onaantrekkelijk geworden. Dit stelt NWO-onderzoeker Jasper Dekkers vast. Hij doelt hiermee op de ‘compacte stad’ met dichte bebouwing in de stad en veel groen tussen de steden. Volgens de promovendus  gaat dit ten koste van het groen in de stad.

Dekkers stelt vast dat de  doelstelling door de beleidsmakers wordt gehaald, maar ze hechten minder waarde aan de negatieve neveneffecten. Een van deze negatieve effecten is dus dat compacte steden minder groen zijn. Terwijl uit Dekkers’ onderzoek blijkt dat huizen met groen in de omgeving aantrekkelijker gevonden worden. Ook is de bewoner bereid om daarvoor meer te betalen.

Parkachtig landschap
Dekkers analyseerde de relatie tussen marktprijzen op de grondmarkt, het ruimtegebruik en ruimtelijke beleid. Hierna vroeg hij zich af of het niet verstandiger is om een meer parkachtig landschap te ontwikkelen waarbij het rurale gebied verweven raakt met het stedelijk gebied en meer een recreatieve functie krijgt?

Dekkers promoveert op vrijdag 19 februari aan de Vrije Universiteit.

Lees hier het volledige bericht »

Bron:
NWO