Groen en cre­a­tief blij­ven merk­waar­den in city­mar­ke­ting Arn­hem

Met een nieu­we city­mar­ke­ting­vi­sie voor 2013–2015 brengt Arn­hem nog meer focus aan in hoe zij zich als stad wil pro­fi­le­ren en onder­schei­den. In de nieu­we visie blij­ven de merk­waar­den ‘groen’ en ‘creatief’ die Arn­hem al sinds enke­le jaren uit­draagt gehand­haafd.  Er wordt daar­naast een der­de merk­waar­de ‘Arnhemse zake­lijk­heid’ toe­ge­voegd die de aan­trek­ke­lijk­heid van Arn­hem als […]

Arn­hem­se city­mar­ke­ting: pro­fi­le­ring op groen en cre­a­tief

Arn­hem wil zich komen­de jaren ster­ker pro­fi­le­ren als groe­ne en cre­a­tie­ve stad. Dit staat in de con­cept nota city­mar­ke­ting­be­leid van de gemeen­te Arn­hem. Groen en cre­a­tief vor­men de komen­de jaren het hart van de Arn­hem­se city­mar­ke­ting. Arn­hem heeft een krach­tig en duur­zaam ima­go als groe­ne stad met een sterk ont­wik­keld creatief/cultureel kli­maat. Voor­al de com­bi­na­tie […]