Groen en creatief blijven merkwaarden in citymarketing Arnhem

Met een nieuwe citymarketingvisie voor 2013-2015 brengt Arnhem nog meer focus aan in hoe zij zich als stad wil profileren en onderscheiden. In de nieuwe visie blijven de merkwaarden ‘groen’ en ‘creatief’ die Arnhem al sinds enkele jaren uitdraagt gehandhaafd. 

Er wordt daarnaast een derde merkwaarde ‘Arnhemse zakelijkheid’ toegevoegd die de aantrekkelijkheid van Arnhem als werkstad benadrukt.  Ook het merk ‘Made in [Arnhem]’ blijft bestaan.

Groene karakter
Arnhem wil zich duidelijker profileren als aantrekkelijke werkstad om zo bedrijven en hoger opgeleiden aan te trekken. “Arnhemmers hebben een open en prettig zakelijke mentaliteit. Bovendien huisvest Arnhem veel regionale en landelijke hoofdkantoren. Tegelijkertijd biedt het groene karakter van onze stad rust en ruimte en dat werkt door in onze wijze van ondernemen”, aldus  wethouder Michiel van Wessem.

Ontwikkeling van de stad
Citymarketing richt zich op het vasthouden of aantrekken van doelgroepen, zoals bewoners, bedrijven of winkelend publiek. Samen met betrokken partijen in de stad is gekeken waar de kansen liggen voor Arnhem en welke bedreigingen op haar afkomen. De focus ligt in Arnhem niet alleen op de promotie van de stad, maar ook op de ontwikkeling van de stad zelf. De visie is samengevat in een overzichtelijke folder.

Lees het volledige bericht »

Bron:
Gemeente Arnhem