Arn­hem­se city­mar­ke­ting: pro­fi­le­ring op groen en cre­a­tief

Arn­hem wil zich komen­de jaren ster­ker pro­fi­le­ren als groe­ne en cre­a­tie­ve stad. Dit staat in de con­cept nota city­mar­ke­ting­be­leid van de gemeen­te Arn­hem.

Groen en cre­a­tief vor­men de komen­de jaren het hart van de Arn­hem­se city­mar­ke­ting. Arn­hem heeft een krach­tig en duur­zaam ima­go als groe­ne stad met een sterk ont­wik­keld creatief/cultureel kli­maat. Voor­al de com­bi­na­tie van  het cre­a­tie­ve en het groen, is onder­schei­dend voor Arn­hem.

In het nieu­we city­mar­ke­ting­be­leid komen bewo­ners van Arn­hem nadruk­ke­lij­ker in beeld als doel­groep. Zij zijn de belang­rijk­ste ambas­sa­deurs van de stad. Het is van groot belang dat de bewo­ners zich blij­ven her­ken­nen in het beeld dat de stad wil uit­dra­gen.

Lees het vol­le­di­ge bericht »

Bron:
Gemeen­te Arn­hem