Hove­niers zame­len taxus­snoei­sel in voor 150 che­mo­k­uren

De VHG-lid­­be­­drij­­ven die deze zomer heb­ben mee­ge­daan aan de actie ‘Ver­groot de Hoop’ heb­ben bij­na 150 kubie­ke meter taxus­snoei­sel ver­za­meld. Daar­mee maken zij even­zo­ve­le che­mo­k­uren moge­lijk voor kan­ker­pa­ti­ën­ten. Boven­dien doneert ini­ti­a­tief­ne­mer Stich­ting Ver­groot de Hoop per inge­za­mel­de kuub een bedrag aan een orga­ni­sa­tie of instel­ling die werkt rond kan­ker­pre­ven­tie, ‑behan­de­ling of ‑bestrij­ding. Deze hoe­veel­heid taxus […]

Che­mo­the­ra­pie werkt beter in groe­ne omge­ving

Het Hil­ver­sum­se zie­ken­huis Ter­gooi heeft een pri­meur: kan­ker­pa­ti­ën­ten kun­nen er hun che­mo­k­uur onder­gaan in een spe­ci­aal inge­rich­te tuin, de ‘che­mo­t­uin’. Het dag­blad Sten­tor meldt dat naar een idee van inter­­nist-onco­loog Pie­ter van den Berg in de tuin van het zie­ken­huis zit­jes zijn gemaakt. In die groe­ne omge­ving, waar­door stress, angst en onze­ker­heid wor­den ver­laagd, werkt […]