Groe­ne Stad cen­tra­le the­ma vak­beurs Groot­Groen­Plus

Ook dit jaar is De Groe­ne Stad het hoofd­the­ma op de inter­na­ti­o­na­le vak­beurs Groot­Groen­Plus in Zun­dert. Als sub­the­ma is dit jaar geko­zen voor Park & Voor­tuin. De vak­beurs is sterk gericht op het open­­baar- en insti­tu­ti­o­neel groen. Op woens­dag­och­tend 5 okto­ber zal Elco Brink­man, voor­zit­ter van Bou­wend Neder­land, de beurs ope­nen. Brink­man zal in zijn […]

De Groe­ne Stad cen­tra­le the­ma op boom­kwe­ker­ij­vak­beurs Groot­Groen­Plus

Het the­ma voor de boom­kwe­ker­ij­vak­beurs Groot­Groen­Plus is voor de komen­de drie jaar “De Groe­ne Stad”. Een zeer aan­spre­kend the­ma, temeer omdat bij het nati­o­naal en inter­na­ti­o­naal uit­dra­gen van de door Plant Publi­ci­ty Hol­land (PPH) geïnitieerde Groe­ne Stad gedach­te, de boom­kwe­ke­r­ij­sec­tor een voor­aan­staan­de rol speelt. De Groe­ne Stad gedach­te gaat uit van de belang­rij­ke rol van […]