De Groe­ne Stad cen­tra­le the­ma op boom­kwe­ker­ij­vak­beurs Groot­Groen­Plus

Het the­ma voor de boom­kwe­ker­ij­vak­beurs Groot­Groen­Plus is voor de komen­de drie jaar “De Groe­ne Stad”. Een zeer aan­spre­kend the­ma, temeer omdat bij het nati­o­naal en inter­na­ti­o­naal uit­dra­gen van de door Plant Publi­ci­ty Hol­land (PPH) geïnitieerde Groe­ne Stad gedach­te, de boom­kwe­ke­r­ij­sec­tor een voor­aan­staan­de rol speelt.

De Groe­ne Stad gedach­te gaat uit van de belang­rij­ke rol van bomen strui­ken en plan­ten voor het wel­zijn en wel­be­vin­den van de inwo­ners van stad en dorp.

Het the­ma wordt cen­traal op de beurs vorm­ge­ge­ven door de spon­sors Rabo­bank, ZLTO en PPH. Het bestuur van Groot­Groen­Plus daagt de deel­ne­mers uit mee te doen en op de stand cre­a­tief in te haken op de Groe­ne Stad gedach­te: ‘Laat Groot­Groen­Plus dé plek zijn waar de Groe­ne Stad wer­ke­lijk­heid wordt.’

Wat draagt het pro­duct of dienst bij aan het wel­zijn en wel­be­vin­den van de inwo­ners van stad of dorp? De deel­ne­mers die in de categorieën groe­ne deel­ne­mers en toe­le­ve­ran­ciers er naar het oor­deel van een des­kun­di­ge jury er het bes­te in zijn geslaagd om dit op een cre­a­tie­ve manier dui­de­lijk te maken, ont­vangt de Jac­ques Lod­ders prijs 

Ope­ning­tij­den
Groot­Groen­Plus 2010 is geo­pend op woens­dag 6 okto­ber van­af 13.00 – 20.00 en op 7 en 8 okto­ber van 10.00 – 20.00 uur.