Groen is het cement van de buurt

Het klinkt logisch: groen geeft kleur aan de buurt, brengt leven in de buurt en brengt men­sen bij elkaar. Onder­zoek van Alter­ra (onder­deel van Wage­nin­gen UR) heeft het nu ook onom­won­den beves­tigd, buurt­groen heeft een posi­tief effect op de samen­hang in de buurt. Het effect van groen blijkt gro­ter te zijn naar­ma­te een buurt ster­ker […]

Actie­ve par­ken, soci­aal cement

Sport­vel­den, volks­tuin­com­plexen en speel­tui­nen del­ven bij ste­de­lij­ke ver­nieu­wing nog­al eens het onder­spit. Om plaats te maken voor uit­brei­ding en dif­fe­ren­ti­a­tie van het woning­be­stand moe­ten der­ge­lij­ke actie­ve par­ken ver­hui­zen, niet zel­den naar de ran­den van de stad. Daar­mee gaan kan­sen ver­lo­ren, want actie­ve par­ken leve­ren het cement dat de soci­a­le struc­tuur van buur­ten en wij­ken kan […]