Groen is het cement van de buurt

Het klinkt logisch: groen geeft kleur aan de buurt, brengt leven in de buurt en brengt mensen bij elkaar. Onderzoek van Alterra (onderdeel van Wageningen UR) heeft het nu ook onomwonden bevestigd, buurtgroen heeft een positief effect op de samenhang in de buurt. Het effect van groen blijkt groter te zijn naarmate een buurt sterker […]

Actieve parken, sociaal cement

Sportvelden, volkstuincomplexen en speeltuinen delven bij stedelijke vernieuwing nogal eens het onderspit. Om plaats te maken voor uitbreiding en differentiatie van het woningbestand moeten dergelijke actieve parken verhuizen, niet zelden naar de randen van de stad. Daarmee gaan kansen verloren, want actieve parken leveren het cement dat de sociale structuur van buurten en wijken kan […]