Berichten

In het voorjaar van 2011 kwamen studenten van SRVU studentenbond met een plan om op het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) aan de Boelelaan, Zuidas Amsterdam, een daktuin te ontwikkelen. De studenten dienden op eigen initiatief een aanvraag in voor de subsidie “Icoonprojecten Groene Daken en Muren” van de gemeente Amsterdam, waar zij een bedrag van € 130.000,- uit toegekend kregen. Op dit moment werkt de VU het plan voor een duurzaam dak verder met de studenten uit.

Inmiddels is duidelijk dat het technisch mogelijk is een daktuin te realiseren op het Hoofdgebouw. Samen met de studenten worden drie varianten voor de ontwikkeling van de daktuin uitgewerkt. Het gaat om een volledige tuin die publiek toegankelijk is. Een andere variant die van een zichttuin: een royaal van groen voorzien dak dat niet toegankelijk is voor publiek, maar wel zichtbaar vanaf het campusplein en vanuit het Hoofdgebouw. De laatste mogelijkheid is een mini-variant, zoals bijvoorbeeld een groen dak van gras.

Studenten bereiken veel met een goed plan
Het idee om een daktuin op de VU te maken komt van studenten die in hun studie dagelijks werken met duurzaamheid. Zij wilden hun kennis in de praktijk brengen op een manier waarmee ze studenten en docenten op de VU konden inspireren met de mogelijkheden voor groen in de stad. Student Peter de Lange: “De campus kan de extra ruimte van de daktuin goed gebruiken. Bovendien springt een groen dak op een grijs gebouw lekker in het oog. Ons initiatief laat zien dat studenten met een goed plan wel degelijk iets voor elkaar kunnen krijgen”.

Voorwaarden en planning
De gemeente Amsterdam stelt als voorwaarde dat de subsidie niet meer dan de helft van het totale projectbudget mag zijn. Verder moet het project uiterlijk 1 november 2013 gerealiseerd zijn.
Naar verwachting neemt de VU in maart het besluit welke variant uiteindelijk op het platte dak van het Hoofdgebouw komt. In collegejaar 2012/2012 moet de daktuin zijn gerealiseerd.

Voor de herontwikkeling van Radboud-campus in Nijmegen plant en verplant het Universitair Vastgoed Bedrijf van de Radboud Universiteit de komende weken volop bomen, om een soort van parkboslandschap van de omgeving te maken. Een landschap met gesloten delen en grazige open ruimten, met boomgroepen en vrijstaande bomen.
UVB-projectleider infra Paul van Beek vertelt dat de beplanting op de universiteit nu vrij dicht is, met voornamelijk dichte bosgebieden. Samen met een landschapsarchitect hebben we een Engels parkboslandschap ontworpen. Zo krijgen we niet alleen meer afwisseling in het landschap, maar vergroten we ook de sociale veiligheid op de campus. Het wordt veel transparanter.€
Uitdaging
De grootste uitdaging ligt op de lange termijn, aldus Van Beek. €œZo’n parkboslandschap ontstaat niet in een week. De komende jaren zullen we dunnen waar het nodig is, bomen die overschaduwd worden de ruimte geven, et cetera. Door zorgvuldig beheer ontstaat er op termijn het parkbos€.
 
125 bomen planten
Deze week gaat het UVB aan de slag in de Erasmuslaan. Daar komen 125 bomen, zoals beuken, eiken, kastanjes, esdoorns en lindes. Om de laan sociaal veiliger te maken, hebben we ook de verlichting aangepakt. Die is nu helderder en witter geworden. Ook zijn de rododendrons in de berm naar achteren geplaatst.€
Landschap herstellen
Met de herontwikkeling van Heyendaal-Zuid herstelt UVB het landschap van  weleer. œDe beplanting van de lanen in het nieuwe parkboslandschap lijkt sterk op de vroegere beplanting van Landgoed Heyendaal.€
Bron:
Radboud Universiteit Nijmegen