VU-Stu­den­ten nemen ini­ti­a­tief voor groe­ne­re cam­pus

In het voor­jaar van 2011 kwa­men stu­den­ten van SRVU stu­den­ten­bond met een plan om op het hoofd­ge­bouw van de Vrije Uni­ver­si­teit Amster­dam (VU) aan de Boelel­aan, Zui­d­as Amster­dam, een dak­tuin te ont­wik­ke­len. De stu­den­ten dien­den op eigen ini­ti­a­tief een aan­vraag in voor de sub­si­die “Icoonprojecten Groe­ne Daken en Muren” van de gemeen­te Amster­dam, waar zij […]

Ont­wik­ke­ling van park­bos­land­schap op Rad­boud-cam­pus Nij­me­gen

Voor de her­ont­wik­ke­ling van Rad­­boud-cam­­pus in Nij­me­gen plant en ver­plant het Uni­ver­si­tair Vast­goed Bedrijf van de Rad­boud Uni­ver­si­teit de komen­de weken vol­op bomen, om een soort van park­bos­land­schap van de omge­ving te maken. Een land­schap met geslo­ten delen en gra­zi­ge open ruim­ten, met boom­groe­pen en vrij­staan­de bomen. UVB-pro­jec­t­lei­­der infra Paul van Beek ver­telt dat de […]